Renovasjonsbilene står

Det er snøkaos i trafikken. Grunnet utfordrende kjøreforhold og svært dårlig fremkommelighet har vi innstilt henting av avfall i dag, tirsdag 16. januar.  Renovasjonsbilene vil være på veien igjen straks det er forsvarlig å kjøre, men sikkerheten må gå foran. Vi beklager ulempen dette medfører og vil hente avfallet så fort det lar seg gjøre.

Om RfD

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter i regionen. Selskapet utfører ikke tjenestene selv, men tegner avtaler med underleverandører slik at det i sum bygges opp et godt renovasjonstilbud.