RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Om RfD

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av fire kommuner: Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

RfD bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål. 

Vi har to innsamlingsordninger, avfallshenting hjemme og gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt. 

  • Antall husstander: ca. 65 000
  • Antall innbyggere: ca. 160 000 
  • Antall fritidsboliger: ca. 4 000 

RfD tilrettelegger for avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen.