Oppdatert: 15.03.2024

Om RfD

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av fem kommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

RfD bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål. 

Vi har to innsamlingsordninger, avfallshenting hjemme og gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt. 

  • Antall husstander: ca. 75 000
  • Antall innbyggere: ca. 169 000 
  • Antall fritidsboliger: ca. 8 000 

RfD tilrettelegger for avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen.