Om RfD

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har ansvar for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

RfD er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter i regionen, og bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål.