Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Om RfD

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av fem kommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

RfD bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål. 

Vi har to innsamlingsordninger, avfallshenting hjemme og gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt. 

  • Antall husstander: ca. 75 000
  • Antall innbyggere: ca. 164 000 
  • Antall fritidsboliger: ca. 8 000 

RfD tilrettelegger for avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen.