Vi sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker.

Inngangsbevis

Husk at du må ha inngangsbevis for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen.      Inngangsbeviset finner du i appen «RfD».

Aktuelt