Gjenvinningsstasjoner

Alle innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum kan fritt levere husholdningsavfall, bortsett fra matavfall, på alle våre gjenvinningsstasjoner. Det koster ingenting ekstra, du har allerede betalt over renovasjonsgebyret.

Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv. 

Avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering, graving, rivning eller næringsvirksomhet, må betales for ved levering. Gravemasser og større mengder bygg- og rivningsavfall oppstår normalt ikke i den daglige husholdningen og er ikke dekket av renovasjonsgebyret. Prisliste for levering.

Åpningstider 1. november til 31. mars

Gjenvinningsstasjonene holder stengt alle helligdager, julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften samt lørdager i juli. Stengt fra kl. 15.30 lille julaften. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Lindum - Drammen 07:30 - 20:00 07:30 - 18:00 07:30 - 20:00 07:30 - 18:00 07:30 - 15:30 10:00 - 15:00 Stengt
Enger - Modum 10:00 - 18:00 12:00 - 18:00 Stengt 12:00 - 20:00 Stengt 10:00 - 15:00 Stengt
Follestad - Røyken 07:00 - 20:00 12:00 - 18:00 07:00 - 15:00 12:00 - 18:00 07:00 - 15:00 10:00 - 15:00 Stengt
Lyngås - Lier 12:00 - 20:00 12:00 - 18:00 Stengt 12:00 - 20:00 Stengt 10:00 - 15:00 Stengt
Mile - Nedre Eiker 07:00 - 20:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 12:00 - 18:00 07:00 - 15:00 10:00 - 15:00 Stengt
Lersbryggen - Sande 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt
Svelvik Stengt Stengt 12:00 - 19:00 12:00 - 19:00 Stengt Stengt Stengt