Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner

Hvem kan bruke RfDs gjenvinningsstasjoner?

RfDs gjenvinningsstasjoner er et tilbud til private husholdninger i Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Private husholdninger har rett til å levere husholdningsavfall fordi de betaler renovasjonsgebyr. Å betale renovasjonsgebyr er en plikt når du eier eller fester boligeiendom.

Er du næringsdrivende eller bosatt i en kommune utenfor RfDs område, kan du benytte gjenvinningsstasjonene mot betaling ved levering av avfall som likner husholdningsavfall.

Når må du betale for levering av avfall?

A) Husholdninger

Bor du i Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker og betaler renovasjonsgebyr, kan du levere avfall fra din egen husholdning kostnadsfritt på alle RfDs syv gjenvinningsstasjoner.

Bor du ikke i en av kommunene som er nevnt over, eller ikke betaler renovasjonsgebyr, må du betale når du ønsker å levere avfall.

B) Hytter

Avfall fra hytter hvor det betales renovasjonsgebyr, kan leveres kostnadsfritt. Det gjelder per i dag hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Leverer du avfall fra hytter i andre områder enn nevnt over, må du betale når du leverer avfallet ditt.

C) Næring

Næringsavfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner kan leveres på RfDs gjenvinningsstasjoner mot betaling. Priser for bedrifter.

Forskjellen mellom husholdningsavfall og næringsavfall

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. (Forurensningsloven § 27)

Hva er husholdningsavfall?

  • Alt avfall fra din husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som for eksempel møbler og hageavfall, i tillegg til avfall fra mindre arbeider på eiendommen eller boligen din når du leverer selv.
  • Avfall du som privatperson leverer for andre, for eksempel fra opprydding for familiemedlemmer, regnes som husholdningsavfall.
  • Borettslag og boligsameier kan organisere felles levering av husholdningsavfall.

Hva er næringsavfall?

  • Alt avfall fra næringsvirksomhet regnes som næringsavfall.
  • Når du som næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, slik som for eksempel husbygging, oppussing, rivningsarbeider og gartnerarbeider, regnes avfallet som næringsavfall.
  • Arrangører av konserter, festivaler, idrettsarrangementer og lignende regnes som næringsdrivende og skal betale ved levering.
  • Kjører du avfall for andre til gjenvinningsstasjonen mot betaling, anses du som næringsdrivende. Da må du betale ved levering, selv om avfallet kommer fra private husholdninger.
  • Leier du ut bolig som næringsvirksomhet, og gjør arbeider på disse, regnes du som næringsdrivende og skal betale ved levering av avfall.
  • Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter regnes som næringsavfall. Loppemarkeder og andre som bidrar til ombruk, kan inngå avtale med RfD om henteordning.
  • Avfall fra husbygging, gravearbeider og entreprenørvirksomhet regnes som næringsavfall uansett hvem som utfører arbeidet.

Levering av avfall på gjenvinningsstasjonene

Følg anvisning på skilt eller muntlige beskjeder fra driftsoperatørene. Spør dersom du trenger hjelp på gjenvinningsstasjonen.

Du må selv laste av egen bil og kaste avfallet i container.

Du må sortere alt avfallet ditt etter sorteringsreglene som gjelder for gjenvinningsstasjonen. Har du blandet avfall i sekker og esker, må du åpne disse og sortere avfallet.

Pass på at du rydder opp rester fra bakken som for eksempel spiker og glasskår.

Husk at det kun er avfall fra private husholdninger som kan leveres gratis.

Kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen

Du kan levere avfall med kjøretøy inntil 7,5 tonn inklusive last og eventuell hengers egenvekt. På Sande gjenvinningsstasjon er vektgrensen 3,5 tonn.

Du kan ikke bruke tipp, tipphenger eller traktorer på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Skru av motoren når bilen står stille.

Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet.

Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen og utenfor inngangspartiet.

Du kan ikke ta med deg avfall fra containere, bortsett fra i mottaket for ombruk.

RfD har ikke ansvar for eventuelle skader, punkteringer eller liknende inne på gjenvinningsstasjonen. RfD kan ikke gi erstatning for tilgrising av kjøretøy eller personer.

Spesielle bestemmelser for næringsdrivende

RfD tar imot næringsavfall bare på noen av gjenvinningsstasjonene.

Ta kontakt med driftsoperatøren på gjenvinningsstasjonen når du skal levere næringsavfall. Betaling ved levering av næringsavfall kan gjøres ved bruk av kredittkort. Ønsker du som næringskunde å få tilsendt faktura, kan du søke om kreditt ved å ta kontakt med RfD.

Er du næringsdrivende og skal levere farlig avfall, må du ha med ferdig utfylt deklarasjonsskjema for de enkelte avfallstypene. RfD kan fylle ut manglende deklarasjoner sammen med deg mot et gebyr.

Leverer du som næringsdrivende betongavfall med maling og puss, samt teglstein med fuger, skal du dokumentere at dette er fritt for PCB ved levering til gjenvinningsstasjonen.

Større mengder næringsavfall av samme type for eksempel fra industri, bygg eller landbruk, skal ikke leveres på gjenvinnings­ stasjonen, men hos aktører som har spesialisert seg på dette.

Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen

(gjelder både næring og husholdning)

Vi tar ikke imot matavfall på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Av sikkerhetsmessige grunner tar vi ikke imot avfallstyper som for eksempel ammunisjon, smittefarlig avfall og radioaktivt avfall.

Større gjenstander som for eksempel kjøretøy, fritidsbåter over 15 fot og oljetanker, skal ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men til mottak hos andre aktører.

Her finner du en oversikt over leveringssteder for avfall du ikke kan levere på gjenvinningsstasjonen.

For detaljert oversikt over hvilke avfallstyper gjenvinningsstasjonen mottar, og hvordan avfallet skal sorteres, finn din gjenvinningsstasjon.

Brudd på reglene

Brudd på reglene som gjelder for levering av avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner, kan medføre tilleggsgebyr eller utestenging fra bruk av gjenvinningsstasjonene.

Eventuelle spørsmål eller klager skal rettes til RfD.