Oppdatert: 14.11.2023

Hytte

RfD har ansvar for hytterenovasjon Drammen, Lier, Modum, Øvre Eiker og Sigdal. Det er litt ulike ordninger basert på hvilken kommune du har hytte.

Vi innfører en renovasjonsordning for de hyttene som ikke har dette i dag. Der det ikke er tilrettelagt for kildesortering endrer vi ordningen slik at alle kan kildesortere på hytta.