Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Hytte

RfD har ansvar for hytterenovasjon Drammen, Lier, Modum, Øvre Eiker og Sigdal. Det er litt ulike ordninger basert på hvilken kommune du har hytte.

Vi innfører en renovasjonsordning for de hyttene som ikke har dette i dag. Der det ikke er tilrettelagt for kildesortering endrer vi ordningen slik at alle kan kildesortere på hytta.