Renovasjonsgebyr for hytter

Gebyret fastsettes årlig av kommunen og følger eiendommen, uavhengig av hvor ofte hytta benyttes og hvor mye avfall som produseres. 

Det mest vanlige gebyret er i 2023 satt til 2068 kr som er omtrent halvparten av et standardgebyr. 

Hytterenovasjon helårs, innlandshytter2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter1 391 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere2 584 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere3 973 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte3 178 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 178 kr

Skogshytte med redusert renovasjonsgebyr

Har du en liten hytte med svært enkel standard, kan den defineres som «skogshytte» med redusert gebyr. Dette gjelder i tilfeller der hyttas størrelse (opptil ca. 40 kvadratmeter som veiledende størrelse) og manglende tilgang til vann og strøm gjør at det er urimelig å belaste ordinært gebyr. Det reduserte gebyret er i år satt til 1 391 kr. Du kan melde fra via Min side dersom du mener at din hytte oppfyller kriteriene for "skogshytte» med redusert renovasjonsgebyr. 

Samarbeid med bolig om renovasjon

En samarbeidsløsning innebærer at avfallsbeholderne som står ved en bolig også benyttes til avfall fra hytta. Dette er mest aktuelt i tilfeller der bolig og hytte ligger på samme eiendom eller veldig nær hverandre. Avfallsbeholderne som står ved boligen må være nærmere hytta enn RfDs avfallspunkt og være tilgjengelige for alle brukere av hytta, også ved utlån eller utleie.

Med denne samarbeidsløsningen vil renovasjonsgebyret for hytta forbli uendret. Gebyret for boligen endres til et samarbeidsgebyr, som gir en reduksjon på ca. 20 %. Hvis boligen allerede er i en samarbeidsløsning, vil det ikke bli ytterligere reduksjon i gebyret.

Du får et eget inngangsbevis for hytta til gjenvinningsstasjonene, men ikke nøkkelbrikker til felles avfallspunkt.  Du kan melde fra på e-post dersom du oppfyller kriteriene og ønsker denne løsningen.

Fritak fra renovasjonsgebyr

Du kan søke om fritak hvis du har en hytte som er kondemnabel. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side. Renovasjonsgebyret følger eiendommen, så selv om du betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i Drammensregionen gir ikke dette grunnlag for fritak.

Unntak fra renovasjonsgebyr

Som hovedregel skal alle hytter ha en renovasjonsordning, men det er mulig å søke om varig unntak hvis du har en hytte med avstand til nærmeste kjørevei på mer enn 2 km luftlinje. Dette gjelder kun hvis hytteeieren selv mener de ikke har behov for en renovasjonsordning. Kjørevei defineres som vei for personbil, og dersom veien kan kjøres om sommeren vil den gjelde som målepunkt hele året. Innvilget unntak er permanent for hytta. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side.

Fakturaperiode

Vi sender ut faktura to ganger i året. Hytterenovasjon har lik fakturaperiode som husholdninger i kommunen.