Personvernerklæring

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte.

For at RfD kan levere en renovasjonstjeneste til deg som innbygger, er det nødvendig å behandle personopplysninger. RfD samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre våre lovpålagte oppgaver, samt for å kunne saksbehandle henvendelser vi får fra deg.

  • Når vi tilbyr lovpålagte tjenester til våre innbyggere kan vi hente inn nødvendig informasjon fra deg direkte eller dersom det er nødvendig, hente opplysninger om deg fra offentlige myndigheter eller offentlige registre som Matrikkelen.
  • Vi vil kunne oppgi personopplysninger til databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med våre vilkår og norsk personvernlovgivning.
  • Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
  • RfD beskytter opplysningene i registrene på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer og ved å kontrollere hvem som har tilgang til opplysninger i datasystemene. Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til dine personopplysninger.

Appen "RfD"

Formål

RfD appen er en samlet appløsning for innbyggere i RfDs eierkommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. 

I RfD appen får du inngangsbevis til gjenvinningsstasjonene og varsel om hentedager, nyttig informasjon og flere andre funksjoner på samme sted. 
RfD appen er levert og utviklet av VSP AS (VSP, herunder «databehandler») som behandler dine personopplysninger på vegne av de behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke appen, herunder oppfylle de rettigheter du har i RfD. Før du registrerer deg i appen må du bekrefte at du har lest og er informert om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen. 

Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:
Navn, fødselsnummer (kryptert), adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Denne informasjonen er nødvendig for at RfD skal kunne vite hvem du er og knytte dine leveranser og kvoter til din eiendom.

Kilder til personopplysning

Personopplysningene som behandles gjennom RfD appen blir enten lagt inn av RfD eller av deg selv som kunde som har en tilknytning til deg som eier av en eiendom o.l. Personopplysninger som navn, adresse og fødselsnummer om tinglyste eiere hentes fra Norkart og Kartverket.
For å kunne sende deg pushvarsler gjennom appen, registrerer vi enhets-ID (device-ID) for din smarttelefon eller nettbrett. Det er frivillig om man ønsker å motta slike varsler eller ikke. Varslene er aktivert ved første gangs innlogging. Disse kan deaktiveres i appen.
Dine personopplysninger, herunder opplysninger vi mottar om deg i forbindelse med bruk av tjenesten, blir brukt til å utarbeide statistikk. Statistikken benyttes til å forstå blant annet hvordan tjenesten vår benyttes, og til å forbedre og videreutvikle tjenesten vår. Personopplysningene blir pseudonymisert før de fremstilles statistisk. Du vil aldri kunne identifiseres eller på annen måte gjenkjennes som del av statistikken.

Behandlingsansvarlig og Databehandler

RfD er behandlingsansvarlig for alt innhold til appen. VSP er databehandler og behandler kun personopplysninger i appen på vegne av RfD. Forholdet mellom RfD som behandlingsansvarlig og VSP som databehandler er regulert av en databehandleravtale.

RfD og VSP sine forpliktelser

Når RfD opptrer som behandlingsansvarlig skal denne i henhold til gjeldende personvernlovgivning sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Det rettslige grunnlaget for bruk av appen har vi i vår behandlingsprotokoll, samt i gjennomført personvernkonsekvensvurdering (DPIA), definert til å være samtykke, iht art 6.1 A i personopplysningsloven. Videre skal RfD vurdere eierskap til risikoen ved behandlingen av personopplysningene. Et annet viktig aspekt ved RfD sitt ansvar som behandlingsansvarlig, er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene. VSP som databehandler, behandler personopplysninger på vegne av RfD i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere. Kort sagt er både RfD og VSP forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene. VSP skal gi den informasjonen som er nødvendig for at RfD skal kunne overholde gjeldende personvernlovgivning.

Min side

Innlogging til Min side skjer via Difis MinID-tjeneste. Vi bruker MinID kun for å identifisere deg, slik at vi kan hente ut informasjon om ditt abonnement. Vi har ikke tilgang på ditt passord, PIN-koder eller lignende.

Når du logger deg inn, blir navnet ditt, e-postadressen din og telefonnummeret ditt hentet fra Difi og lagret på vår webserver. Hvis du senere oppdaterer e-postadressen eller telefonnummeret ditt på Min side, blir denne informasjonen lagret på webserveren. Vi lagrer kontaktinformasjonen slik at du skal slippe å fylle ut e-postadresse og telefonnummer når du sender inn skjema via Min side.

Skjema på rfd.no

På nettsiden vår er det flere skjema som benyttes for å søke om fritak, tilskudd, melde fra om et problem eller lignende. Informasjonen du legger inn, som navn, adresse og e-post blir kun benyttet til saksbehandling av den aktuelle henvendelsen. I skjemaene på Min side er kontaktinformasjonen automatisk fylt ut, siden du er logget inn.

Når du sender inn et skjema blir kontaktinformasjonen, sammen med innholdet i skjemaet, lagret i saksbehandlingssystemet Komtek eller oversendes elektronisk via e-post til RfD. Opplysningene gjør oss i stand til å utføre saksbehandling av din henvendelse.

Kontaktinformasjonen og innholdet i skjemaet blir også midlertidig lagret på vår webserver. Dette gjør vi for å kunne feilsøke dersom skjemaet av en eller annen grunn ikke når frem til Komtek.

Elektronisk nøkkelbrikke

Hytteeiere får tilsendt to elektroniske nøkkelbrikker per eiendom som brukes til å låse opp lukene på avfallscontainerne. Nøkkelbrikkene er knyttet til adressen på fritidseiendommen og har et unikt nummer på baksiden. Nummeret er registrert på eiendommen i vårt datasystem og brukes i saksbehandling av fritak eller ved mistet nøkkelbrikke.  

Vi registrerer antall innkast som totalt blir foretatt på de ulike avfallspunktene våre, men har ikke tilgang til opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner eller eiendom. Dataene brukes samlet for å bedre tjenesten som å se på antall innkast per avfallspunkt eller per avfallstype. Systemet er levert av Namdal Ressurs AS og det er Environmental Technology GmbH som har utviklet programvaren for elektronisk nøkkelbrikke.

Facebook

Vi har en selskapsside på Facebook. Facebook behandler dine personopplysninger og bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan Facebook behandler personopplysninger og hvordan de bruker cookies finner du på Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

Informasjonskapsler (cookies)

Dette er de cookiene vi bruker på våre sider:

Innlogging

Nettsiden vår bruker en cookie som heter JSESSIONID i forbindelse med innlogging. Formålet er at nettsiden skal huske at du har logget inn.

Automatisk utfylling av adresse

Dersom du søker opp dine hentedager, lagrer vi adressen og postnummeret i to cookies som heter address og postcode. Dersom du søker opp en eiendom med gårds- og bruksnummer, lagres dette i en cookie som heter eiendomString. Formålet er at du skal slippe å fylle ut adressen på nytt neste gang du besøker nettsiden.

Dersom du velger en gjenvinningsstasjon på forsiden, lagres dette i en cookie som heter station. Dermed kan vi automatisk vise åpningstider for denne stasjonen neste gang du besøker forsiden.

Google Analytics

Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi vet hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som skal slettes.

Google Analytics bruker cookies som starter med _ga. Vi har skrudd på funksjonen «anonymizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google.

Task Analytics

Dette er en spørreundersøkelse om brukerne finner det de leter etter på sidene våre. Den lagrer cookien _tmc på maskinen din slik at vi vet om du ønsker å delta i undersøkelsen eller ikke.

Unngå cookies

Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker, får lov til å lagre cookies på maskinen din. Vi anbefaler at du søker etter «disable cookies» på Duck Duck Go for å finne en oppskrift for akkurat din nettleser.

Google har laget et tillegg til nettleseren som gjør at Google Analytics slutter å fungere.