Oppdatert: 31.01.2024

Priser i din kommune

Renovasjonsgebyret går uavkortet til å finansiere renovasjonen i kommunen. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale. Det er kommunestyret der du bor eller har hytte som bestemmer størrelsen på renovasjonsgebyret.

Renovasjonsgebyret faktureres to ganger i året.

På Min side kan du se ubetalte og betalte fakturaer for din eiendom. Innlogging med BankID.

Faktura.png

 

Velg kommune for å se priser og fakturaperiode for 2024.

Drammen

Priser 2024

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 4 650  kr
Samarbeid renovasjon3 720 kr
Storfamilie renovasjon6 046 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering4 275 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering3 345 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering5 671 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 720 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid4 650 kr
Hytterenovasjon2 420 kr
Hytterenovasjon, små skogshytter 1 629 kr
Hytterenovasjon, samarbeid beholdere3 720 kr
Hytterenovasjon, egne beholdere4 650 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning680 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard686 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid549 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie891 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)371 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)371 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.115 kr
Henting av hageavfall300 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter16 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)931 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Lier

Priser 2024

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 4 650  kr
Samarbeid renovasjon3 720 kr
Storfamilie renovasjon6 046 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering4 275 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering3 345 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering5 671 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 720 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid4 650 kr
Hytterenovasjon2 420 kr
Hytterenovasjon, små skogshytter 1 629 kr
Hytterenovasjon, samarbeid beholdere3 720 kr
Hytterenovasjon, egne beholdere4 650 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning680 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard686 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid549 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie891 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)371 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)371 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.115 kr
Henting av hageavfall300 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter16 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)931 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.

Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Modum

Priser 2024

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 4 650  kr
Samarbeid renovasjon3 720 kr
Storfamilie renovasjon6 046 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering4 275 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering3 345 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering5 671 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 720 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid4 650 kr
Hytterenovasjon2 420 kr
Hytterenovasjon, små skogshytter 1 629 kr
Hytterenovasjon, samarbeid beholdere3 720 kr
Hytterenovasjon, egne beholdere4 650 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning680 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard686 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid549 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie891 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)371 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)371 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.115 kr
Henting av hageavfall300 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter16 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)931 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Sigdal

Priser 2024

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 4 650  kr
Samarbeid renovasjon3 720 kr
Storfamilie renovasjon6 046 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering4 275 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering3 345 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering5 671 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 720 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid4 650 kr
Hytterenovasjon2 420 kr
Hytterenovasjon, små skogshytter 1 629 kr
Hytterenovasjon, samarbeid beholdere3 720 kr
Hytterenovasjon, egne beholdere4 650 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning680 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard686 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid549 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie891 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)371 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)371 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.115 kr
Henting av hageavfall300 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter16 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)931 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Øvre Eiker

Priser 2024

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 4 650  kr
Samarbeid renovasjon3 720 kr
Storfamilie renovasjon6 046 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering4 275 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering3 345 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering5 671 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 720 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid4 650 kr
Hytterenovasjon2 420 kr
Hytterenovasjon, små skogshytter 1 629 kr
Hytterenovasjon, samarbeid beholdere3 720 kr
Hytterenovasjon, egne beholdere4 650 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning680 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard686 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid549 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie891 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m743 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)371 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)371 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.115 kr
Henting av hageavfall300 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter16 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)931 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Omlasting og transport av avfallet
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • En miljømessig god sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD