Priser i din kommune

Renovasjonsgebyret går uavkortet til å finansiere renovasjonen i kommunen. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale. Det er kommunestyret der du bor eller har hytte som bestemmer størrelsen på renovasjonsgebyret.

Renovasjonsgebyret faktureres to ganger i året.

På Min side kan du se ubetalte og betalte fakturaer for din eiendom. Innlogging med BankID.

Faktura.png

 

Velg kommune for å se priser og fakturaperiode.

Drammen

Priser 2023

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 973 kr
Samarbeid renovasjon3 178 kr
Storfamilie renovasjon5 165 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering3 598 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering2 803 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering4 790 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 178 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid3 973 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter1 391 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere2 584 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere3 973 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte3 178 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning580 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard586 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid469 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie761 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)311 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)311 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.100 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter14 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)795 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Lier

Priser 2023

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 973 kr
Samarbeid renovasjon3 178 kr
Storfamilie renovasjon5 165 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering3 598 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering2 803 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering4 790 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 178 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid3 973 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter1 391 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere2 584 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere3 973 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte3 178 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning580 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard586 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid469 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie761 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)311 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)311 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.100 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter14 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)795 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.

Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Modum

Priser 2023

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 973 kr
Samarbeid renovasjon3 178 kr
Storfamilie renovasjon5 165 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering3 598 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering2 803 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering4 790 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 178 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid3 973 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter1 391 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere2 584 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere3 973 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte3 178 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning580 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard586 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid469 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie761 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)311 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)311 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.100 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter14 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)795 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Sigdal

Priser 2023

Vi sender faktura to ganger i året og i 2021 fakturerer RfD kun for andre halvår.

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 973 kr
Samarbeid renovasjon3 178 kr
Storfamilie renovasjon5 165 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering3 598 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering2 803 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering4 790 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 178 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid3 973 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter1 391 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere2 584 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere3 973 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte3 178 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning580 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard586 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid469 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie761 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)311 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)311 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.100 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter14 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)795 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Øvre Eiker

Priser 2023

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 973 kr
Samarbeid renovasjon3 178 kr
Storfamilie renovasjon5 165 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering3 598 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering2 803 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering4 790 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte3 178 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid3 973 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter1 391 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere2 584 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere3 973 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte2 068 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte3 178 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra)250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning580 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard586 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid469 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie761 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m623 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1)311 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2)311 kr 
Ekstrasekker, pr. stk.100 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter14 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats)795 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Omlasting og transport av avfallet
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • En miljømessig god sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD