Her kan du levere næringsavfall og farlig avfall

Næringsdrivende kan levere næringsavfall og farlig avfall på noen av våre gjenvinningsstasjoner.

Næringsavfall

Når næringsdrivende utfører arbeid for privatpersoner er det viktig å huske på at alt avfall som oppstår er næringsavfall. Selv om arbeidet utføres for en privat kunde regnes det ikke som husholdningsavfall, og det kan derfor ikke leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Denne regelen gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet.

Ordinært næringsavfall og farlig avfall

Kun farlig avfall

Ordinært næringsavfall unntatt farlig avfall