Prisliste for levering næringsavfall

Her finner du prisliste for næringsavfall og farlig avfall. Fakturakunder hos RfD kan inngå avtale om egne priser ved levering av enkelte avfallstyper. 

Innbyggere som ikke ønsker et inngangsbevis eller besøkende fra andre kommuner må betale for levering. Her finner du priser for privatkunder.

Enger, Lerpeveien (tidligere Lindum), Lyngås og Mile gjenvinningstasjoner

VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering 1,93 kr per kilo 
Hele lass med hageavfall, gravemasser e.l.1,06 kr per kilo
Startpris næringsdrivende106,00 kr

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner 

VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 0 - 200 kilo 193,00 kr 
Blandet avfall til sortering, 200 - 400 kilo579,00 kr
Blandet avfall til sortering, 400 - 600 kilo965,00 kr
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 0 - 200 kilo                    106,00 kr 
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 200 - 400 kilo318,00 kr
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 400 - 600 kilo530,00 kr
Startpris næringsdrivende106,00 kr

Prisliste: Farlig avfall

AvfallsnrVarelistePris 2023Enhetspris
7011Spillolje1,17 kr eks. mva Kr/liter
7011Spillolje, fat1,62 kr eks. mvaKr/liter
7012Spillolje, ikke ref4,80 kr eks. mvaKr/kg
7012Spillolje, ikke ref, fat4,80 kr eks. mvaKr/kg
7021Olje og fettavfall11,28 kr eks. mvaKr/kg
7022Oljeforurenset masse11,28 kr eks. mvaKr/kg
7023Drivstoff og fyringsolje5,71 kr eks. mvaKr/kg
7024Oljefilter5,71 kr eks. mvaKr/kg
7030Oljeemulsjoner8,10 kr eks. mvaKr/kg
7041Organisk løsemidler med halogen22,07 kr eks. mvaKr/kg
7042Organisk løsemidler uten halogen, småkolli5,83 kr eks. mvaKr/kg
7051Maling, lim og lakk5,71 kr eks. mvaKr/kg
7055Spraybokser11,85 kr eks. mvaKr/kg
7081Kvikksølvholdig avfall445,91 kr eks. mvaKr/kg
7085Amalgam445,91 kr eks. mvaKr/kg
7091Uorganiske salter15,26 kr eks. mvaKr/kg
7093Småbatterier3,89 kr eks. mvaKr/kg
7096Katalysatorer9,58 kr eks. mvaKr/kg
7097Uorganiske løsninger15,26 kr eks. mvaKr/kg
7100Cyanidholdig avfall36,85 kr eks. mvaKr/kg
7111Bekjempningsmiddel uten kvikksølv17,53 kr eks. mvaKr/kg
7112Bekjempningsmiddel med kvikksølv445,91 kr eks. mvaKr/kg
7121Polymiserende stoff, isocyanater27,76 kr eks. mvaKr/kg
7122Sterke reaktive stoffer70,93 kr eks. mvaKr/kg
7123Herdere/organiske peroksider34,57 kr eks. mvaKr/kg
7131Syrer15,26 kr eks. mvaKr/kg
7132Baser15,26 kr eks. mvaKr/kg
7133Rengjøringsmidler11,85 kr eks. mvaKr/kg
7134Surt, organisk avfall16,96 kr eks. mvaKr/kg
7135Basisk, organisk avfall, flytende12,98 kr eks. mvaKr/kg
7151Organisk avfall med halogen16,96 kr eks. mvaKr/kg
7152Organisk avfall uten halogen11,28 kr eks. mvaKr/kg
7165Prosessvann5,83 kr eks. mvaKr/kg
7210PCB og PCT-holdig avfall17,53 kr eks. mvaKr/kg
7220Fotokjemikalier7,30 kr eks. mvaKr/kg
7230Halon570,90 kr eks. mvaKr/kg
7240KFK-gass91,39 kr eks. mvaKr/kg
7261Brannslukningsapparater16,39 kr eks. mvaKr/kg
7261Gassflasker med propan, metan, butan og oksygen25,48kr eks. mvaKr/kg
7086Lysstoffrør0,50 kr eks. mvaKr/kg
7092Blyakkumulatorer0,00 kr eks. mvaKr/kg
7098CCA og kreosot2,48 kr eks. mvaKr/kg
7250Asbest6,82 kr eks. mvaKr/kg
7155Bromerte flammehemmere, cellegummi9,57 kr eks. mvaKr/kg
7156Ftalater8,13 kr eks. mvaKr/kg
7157PUR-skum8,71 kr eks. mvaKr/kg
7158Klorparafinholdige isolerglassruter7,48 kr eks. mvaKr/kg
7158Klorparafinholdige isolerglassruter (tillegg for store ruter)1 200,00 kr eks. mvaPr stk
7159Klorparafinholdig avfall (ikke vinduer)12,98 kr eks. mvaKr/kg
7211PCB-holdige isolerglassruter1,50 kr eks. mvaKr/kg
 Frityrolje0,00 kr eks. mvaKr/kg
 Medisiner12,84 kr eks. mvaKr/kg
 Utfylling/korrigering av deklarasjon100,00 kr eks. mvaPer stk.
 Utsortert restavfall1,93 kr eks. mvaKr/kg
 Spesialarbeiderbistand800,00 kr eks. mvaKr/time
 

Levering av ukjent farlig avfall (kommer i tillegg til ordinær pris for levering av farlig avfall) 

6500,00 kr eks. mvaFast pris
 Umerkede gassflaskerPå forespørsel 

Det kan påløpe et fakturagebyr i forbindelse med fakturering. Alle innleveringer av de ulike avfallstypene avrundes til nærmeste hele kilo. 

Det tas forbehold om endringer fra RfDs mottaker vedrørende vekt og karakteristikk av avfallet. Dette kan medføre endring av priser. 

Årsaken kan være:

  • Innholdet og informasjon på emballasjen stemmer ikke.
  • Feil informasjon om innhold dersom avfallet ikke er emballert. 
  • Eventuelle endringer vil bli kreditert/ fakturert i etterkant.