Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Prisliste for levering næringsavfall

Her finner du prisliste for næringsavfall og farlig avfall. Fakturakunder hos RfD kan inngå avtale om egne priser ved levering av enkelte avfallstyper. 

Innbyggere som ikke ønsker et inngangsbevis eller besøkende fra andre kommuner må betale for levering. Her finner du priser for privatkunder.

Enger, Lerpeveien (tidligere Lindum), Lyngås og Mile gjenvinningstasjoner

Vare Pris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering  1,82 kr per kilo 
Hele lass med hageavfall eller gravemasser 1,00 kr per kilo
Startpris næringsdrivende 100,00 kr

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner 

Vare Pris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 0 - 200 kilo  182,00 kr 
Blandet avfall til sortering, 200 - 400 kilo 546,00 kr
Blandet avfall til sortering, 400 - 600 kilo 910,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 0 - 200 kilo                     100,00 kr 
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 200 - 400 kilo 300,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 400 - 600 kilo 500,00 kr
Startpris næringsdrivende 100,00 kr

Prisliste: Farlig avfall

Avfallsnr Vareliste Pris 2022 Enhetspris
7011 Spillolje 1,26 kr eks. mva  Kr/liter
7011 Spillolje, fat 1,68 kr eks. mva Kr/liter
7012 Spillolje, ikke ref 4,69 kr eks. mva Kr/kg
7012 Spillolje, ikke ref, fat 4,69 kr eks. mva Kr/kg
7021 Olje og fettavfall 10,81 kr eks. mva Kr/kg
7022 Oljeforurenset masse 10,81 kr eks. mva Kr/kg
7023 Drivstoff og fyringsolje 5,55 kr eks. mva Kr/kg
7024 Oljefilter 5,55 kr eks. mva Kr/kg
7030 Oljeemulsjoner 7,80 kr eks. mva Kr/kg
7041 Organisk løsemidler med halogen 21,00 kr eks. mva Kr/kg
7042 Organisk løsemidler uten halogen, småkolli 5,66 kr eks. mva Kr/kg
7051 Maling, lim og lakk 5,55 kr eks. mva Kr/kg
7055 Spraybokser 11,34 kr eks. mva Kr/kg
7081 Kvikksølvholdig avfall 421,27 kr eks. mva Kr/kg
7085 Amalgam 421,27 kr eks. mva Kr/kg
7091 Uorganiske salter 14,56 kr eks. mva Kr/kg
7093 Småbatterier 3,83 kr eks. mva Kr/kg
7096 Katalysatorer 9,20 kr eks. mva Kr/kg
7097 Uorganiske løsninger 14,56 kr eks. mva Kr/kg
7100 Cyanidholdig avfall 34,95 kr eks. mva Kr/kg
7111 Bekjempningsmiddel uten kvikksølv 16,71 kr eks. mva Kr/kg
7112 Bekjempningsmiddel med kvikksølv 421,27 kr eks. mva Kr/kg
7121 Polymiserende stoff, isocyanater 26,37 kr eks. mva Kr/kg
7122 Sterke reaktive stoffer 67,14 kr eks. mva Kr/kg
7123 Herdere/organiske peroksider 32,80 kr eks. mva Kr/kg
7131 Syrer 14,56 kr eks. mva Kr/kg
7132 Baser 14,56 kr eks. mva Kr/kg
7133 Rengjøringsmidler 11,34 kr eks. mva Kr/kg
7134 Surt, organisk avfall 16,17 kr eks. mva Kr/kg
7135 Basisk, organisk avfall, flytende 12,42 kr eks. mva Kr/kg
7151 Organisk avfall med halogen 16,17 kr eks. mva Kr/kg
7152 Organisk avfall uten halogen 10,81 kr eks. mva Kr/kg
7165 Prosessvann 5,66 kr eks. mva Kr/kg
7210 PCB og PCT-holdig avfall 16,71 kr eks. mva Kr/kg
7220 Fotokjemikalier 7,05 kr eks. mva Kr/kg
7230 Halon 539,31 kr eks. mva Kr/kg
7240 KFK-gass 86,46 kr eks. mva Kr/kg
7261 Brannslukningsapparater 15,64 kr eks. mva Kr/kg
7261 Gassflasker med propan, metan, butan og oksygen 24,22kr eks. mva Kr/kg
7086 Lysstoffrør 0,41 kr eks. mva Kr/kg
7092 Blyakkumulatorer 0,00 kr eks. mva Kr/kg
7098 CCA og kreosot 2,225 kr eks. mva Kr/kg
7250 Asbest 2,315 kr eks. mva Kr/kg
7155 Bromerte flammehemmere, cellegummi 8,697 kr eks. mva Kr/kg
7156 Ftalater 7,45 kr eks. mva Kr/kg
7157 PUR-skum 7,952 kr eks. mva Kr/kg
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter 7,388 kr eks. mva Kr/kg
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter (tillegg for store ruter) 1 200,00 kr eks. mva Pr stk
7159 Klorparafinholdig avfall (ikke vinduer) 12,42 kr eks. mva Kr/kg
7211 PCB-holdige isolerglassruter 1,50 kr eks. mva Kr/kg
  Frityrolje 0,00 kr eks. mva Kr/kg
  Medisiner 12,33 kr eks. mva Kr/kg
  Utfylling/korrigering av deklarasjon 100,00 kr eks. mva Per stk.
  Utsortert restavfall 1,82 kr eks. mva Kr/kg
  Spesialarbeiderbistand 800,00 kr eks. mva Kr/time
 

Levering av ukjent farlig avfall (kommer i tillegg til ordinær pris for levering av farlig avfall) 

6500,00 kr eks. mva Fast pris
  Umerkede gassflasker På forespørsel  

Det kan påløpe et fakturagebyr i forbindelse med fakturering. Alle innleveringer av de ulike avfallstypene avrundes til nærmeste hele kilo. 

Det tas forbehold om endringer fra RfDs mottaker vedrørende vekt og karakteristikk av avfallet. Dette kan medføre endring av priser.  

Årsaken kan være:

  • Innholdet og informasjon på emballasjen stemmer ikke.
  • Feil informasjon om innhold dersom avfallet ikke er emballert. 
  • Eventuelle endringer vil bli kreditert/ fakturert i etterkant.