Prisliste for levering næringsavfall

Her finner du prisliste for næringsavfall og farlig avfall. Fakturakunder hos RfD kan inngå avtale om egne priser ved levering av enkelte avfallstyper. 

Innbyggere som ikke ønsker et inngangsbevis eller besøkende fra andre kommuner må betale for levering. Her finner du priser for privatkunder.

Enger, Lerpeveien (tidligere Lindum), Lyngås og Mile gjenvinningstasjoner

VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering 2,23 kr per kilo 
Hele lass med hageavfall, gravemasser e.l.1,18 kr per kilo
Startpris næringsdrivende118,00 kr

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner 

VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 0 - 200 kilo 218,00 kr 
Blandet avfall til sortering, 200 - 400 kilo654,00 kr
Blandet avfall til sortering, 400 - 600 kilo1 091,00 kr
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 0 - 200 kilo                    120,00 kr 
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 200 - 400 kilo360,00 kr
Hele lass, hageavfall, gravemasser e.l., 400 - 600 kilo599,00 kr
Startpris næringsdrivende118,00 kr

Prisliste: Farlig avfall

AvfallsnrVarelistePris 2023Enhetspris
7011Spillolje1,66 kr eks. mva Kr/liter
7011Spillolje, fat2,46 kr eks. mvaKr/liter
7012Spillolje, ikke ref8,44 kr eks. mvaKr/kg
7012Spillolje, ikke ref, fat7,99 kr eks. mvaKr/kg
7021Olje og fettavfall10,30 kr eks. mvaKr/kg
7022Oljeforurenset masse10,30 kr eks. mvaKr/kg
7023Drivstoff og fyringsolje7,26 kr eks. mvaKr/kg
7024Oljefilter8,38 kr eks. mvaKr/kg
7030Oljeemulsjoner2007,76 kr eks. mvaKr/kg
7041Organisk løsemidler med halogen770,25 kr eks. mvaKr/kg
7042Organisk løsemidler uten halogen, småkolli10,56 kr eks. mvaKr/kg
7051Maling, lim og lakk6,06 kr eks. mvaKr/kg
7055Spraybokser12,87 kr eks. mvaKr/kg
7081Kvikksølvholdig avfall420,76 kr eks. mvaKr/kg
7085Amalgam420,76 kr eks. mvaKr/kg
7091Uorganiske salter20,24 kr eks. mvaKr/kg
7093Småbatterier5,56 kr eks. mvaKr/kg
7096Katalysatorer9,58 kr eks. mvaKr/kg
7097Uorganiske løsninger22,48 kr eks. mvaKr/kg
7100Cyanidholdig avfall104,11 kr eks. mvaKr/kg
7111Bekjempningsmiddel uten kvikksølv17,94 kr eks. mvaKr/kg
7112Bekjempningsmiddel med kvikksølv1898,10 kr eks. mvaKr/kg
7121Polymiserende stoff, isocyanater28,62 kr eks. mvaKr/kg
7122Sterke reaktive stoffer77,89 kr eks. mvaKr/kg
7123Herdere/organiske peroksider35,38 kr eks. mvaKr/kg
7131Syrer32,54 kr eks. mvaKr/kg
7132Baser15,64 kr eks. mvaKr/kg
7133Rengjøringsmidler11,59 kr eks. mvaKr/kg
7134Surt, organisk avfall26,53 kr eks. mvaKr/kg
7135Basisk, organisk avfall, flytende14,56 kr eks. mvaKr/kg
7151Organisk avfall med halogen25,79 kr eks. mvaKr/kg
7152Organisk avfall uten halogen14,53 kr eks. mvaKr/kg
7165Prosessvann13,66 kr eks. mvaKr/kg
7210PCB og PCT-holdig avfall57,34 kr eks. mvaKr/kg
7220Fotokjemikalier18,55 kr eks. mvaKr/kg
7230Halon629,89kr eks. mvaKr/kg
7240KFK-gass130,22 kr eks. mvaKr/kg
7261Brannslukningsapparater19,43 kr eks. mvaKr/kg
7261Gassflasker med propan, metan, butan og oksygen10,57 kr eks. mvaKr/kg
7086Lysstoffrør0,73 kr eks. mvaKr/kg
7092Blyakkumulatorer0,00 kr eks. mvaKr/kg
7098CCA og kreosot1,93 kr eks. mvaKr/kg
7250Asbest7,27 kr eks. mvaKr/kg
7155Bromerte flammehemmere, cellegummi9,12 kr eks. mvaKr/kg
7156Ftalater5,59 kr eks. mvaKr/kg
7157PUR-skum6,52 kr eks. mvaKr/kg
7158Klorparafinholdige isolerglassruter11,16 kr eks. mvaKr/kg
7158Klorparafinholdige isolerglassruter (tillegg for store ruter)1 200,00 kr eks. mvaPr stk
7159Klorparafinholdig avfall (ikke vinduer)713,76 kr eks. mvaKr/kg
7211PCB-holdige isolerglassruter1,50 kr eks. mvaKr/kg
 Frityrolje0,00 kr eks. mvaKr/kg
 Medisiner26,51 kr eks. mvaKr/kg
 Utfylling/korrigering av deklarasjon112,00 kr eks. mvaPer stk.
 Utsortert restavfall1,82 kr eks. mvaKr/kg
 Spesialarbeiderbistand896,00 kr eks. mvaKr/time
 

Levering av ukjent farlig avfall (kommer i tillegg til ordinær pris for levering av farlig avfall) 

7300,00 kr eks. mvaFast pris
 Umerkede gassflaskerPå forespørsel 

Det kan påløpe et fakturagebyr i forbindelse med fakturering. Alle innleveringer av de ulike avfallstypene avrundes til nærmeste hele kilo. 

Det tas forbehold om endringer fra RfDs mottaker vedrørende vekt og karakteristikk av avfallet. Dette kan medføre endring av priser. 

Årsaken kan være:

  • Innholdet og informasjon på emballasjen stemmer ikke.
  • Feil informasjon om innhold dersom avfallet ikke er emballert. 
  • Eventuelle endringer vil bli kreditert/ fakturert i etterkant.