Priser

Innbyggere som ikke ønsker et inngangsbevis, eller som ikke kan dokumentere at de bor i en av våre kommuner, må betale ved levering – på samme måte som næringsdrivende eller besøkende fra andre kommuner. Fremvisning av inngangsbevis dokumenterer retten til fri avfallslevering.

Levering av avfall uten inngangsbevis

Du kan fortsatt levere husholdningsavfall på stasjonene uten inngangsbevis, men da må du betale ved levering. Om du ikke har skaffet deg inngangsbevis på forhånd, vil du få god hjelp til dette (laste ned appen Min gjenvinning eller få et fysisk kort) neste gang du besøker gjenvinningsstasjonen.

Hvis du mener at du har betalt på feil grunnlag, er det mulig å be om å få beløpet refundert. Da sender du en e-post til post@rfd.no med en kort beskrivelse, dato og tidspunkt for besøket samt betalt beløp (legg ved kvittering). 

For kunder uten inngangsbevis gjelder følgende priser:

  • Blandet avfall til sortering, 2,20 kr per kilo
  • Hele lass med hageavfall eller gravemasser, 1,20 kr per kilo

Ved fremvisning av inngangsbevis er fri levering av eget husholdningsavfall inkludert i gebyret.

For næringsavfall gjelder egne priser: 
Prisliste for levering av næringsavfall.