Priser

Innbyggere som ikke ønsker et inngangsbevis, eller som ikke kan dokumentere at de bor i en av våre kommuner, må betale ved levering – på samme måte som næringsdrivende eller besøkende fra andre kommuner. Dette gjelder også de som leverer avfall fra husbygging, rivningsarbeider, gravearbeider og entreprenørvirksomhet.

Ved fremvisning av inngangsbevis er fri levering av eget husholdningsavfall inkludert i gebyret.

For kunder uten inngangsbevis gjelder følgende priser ved Enger, Mile, Lerpeveien (tidligere Lindum) og Lyngås:

  • Blandet avfall til sortering: 2,275 kr per kilo.
  • Hele lass med hageavfall eller gravemasser: 1,25 kr per kilo.

For kunder uten inngangsbevis gjelder følgede priser på Nedre Eggedal og Svelvik  (stasjon uten vekt):

Blandet avfall til sortering

  • 0 - 200 kilo: 227,50 kr
  • 200 - 400 kilo: 682,50 kr
  • 400 - 600 kilo: 1 137,50 kr

Hele lass med hageavfall eller gravemasser

  • 0 - 200 kilo: 125 kr
  • 200 - 400 kilo: 375 kr
  • 400 - 600 kilo: 625 kr

Levering av avfall uten inngangsbevis

For kunder som leverer avfall fra husbygging, rivningsarbeider, gravearbeider og entreprenørvirksomhet gjelder de samme prisene.

Du kan fortsatt levere husholdningsavfall på stasjonene uten inngangsbevis, men da må du betale ved levering. Om du ikke har skaffet deg inngangsbevis på forhånd, vil du få god hjelp til dette (laste ned appen Min gjenvinning eller få et fysisk kort) neste gang du besøker gjenvinningsstasjonen.

Hvis du mener at du har betalt på feil grunnlag, er det mulig å be om å få beløpet refundert. Da sender du en e-post til post@rfd.no med en kort beskrivelse, dato og tidspunkt for besøket samt betalt beløp og kontonummer (legg ved kvittering). 

For næringsavfall gjelder egne priser: 
Prisliste for levering av næringsavfall.