Betaling ved levering

Du må betale for levering om du ikke har et inngangsbevis, er besøkende fra andre kommuner eller er næringsdrivende. Dette gjelder også deg som leverer avfall fra husbygging, rivningsarbeider, gravearbeider, renovering og entreprenørvirksomhet, da dette avfallet er betalingspliktig,

Les om forskjellen på husholdningsavfall, betalingspliktig avfall og næringsavfall.

Ved fremvisning av inngangsbevis er fri levering av eget husholdningsavfall inkludert i gebyret.

For kunder uten inngangsbevis eller som skal levere betalingspliktig avfall betaler man på følgende måte: 

På de fleste gjenvinningsstasjonene er det automat inn og ut av stasjonen. På automaten trykker du på «husholdning uten inngangsbevis». Du får opp to valg: blandet avfall til sortering eller hele lass med hageavfall eller gravemasser.

Prisen blir regnet ut ifra antall kilo du har med deg. Du betaler på automaten når du kjører ut av stasjonen. På Lerpeveien gjenvinningsstasjon må man henvende seg i vektbua hvis man skal betale for levering.

Prisene finner du her:

Inngangsbevis_RfD_02797_1080_Foto_Katrine__Lunke.jpg

For kunder uten inngangsbevis eller som leverer betalingspliktig avfall gjelder følgende priser ved Enger, Mile, Lerpeveien (tidligere Lindum), Nedre Eggedal og Lyngås:

  • Blandet avfall til sortering: 2,41 kr per kilo.
  • Hele lass med hageavfall, gravemasser eller lignende: 1,33 kr per kilo.

For kunder uten inngangsbevis eller som leverer betalingspliktig avfall gjelder følgede priser på Svelvik  (stasjon uten vekt):

Blandet avfall til sortering

  • 0 - 200 kilo: 241,25 kr
  • 200 - 400 kilo: 723,75 kr
  • 400 - 600 kilo: 1 206,25 kr

Hele lass med hageavfall, gravemasser eller lignende: 

  • 0 - 200 kilo: 132,50 kr
  • 200 - 400 kilo: 397,50 kr
  • 400 - 600 kilo: 662,50 kr

Levering av avfall uten inngangsbevis

Du kan fortsatt levere husholdningsavfall på stasjonene uten inngangsbevis, men da må du betale ved levering. Om du ikke har skaffet deg inngangsbevis på forhånd, vil du få god hjelp til dette (laste ned appen Min gjenvinning eller få et fysisk kort) neste gang du besøker gjenvinningsstasjonen.

Hvis du mener at du har betalt på feil grunnlag, er det mulig å be om å få beløpet refundert. Da sender du en e-post til post@rfd.no med en kort beskrivelse, dato og tidspunkt for besøket samt betalt beløp og kontonummer (legg ved kvittering). 

For næringsavfall gjelder egne priser: 
Prisliste for levering av næringsavfall.