Spørsmål og svar om inngangsbevis

Med inngangsbevis kan du, som privatperson, levere en fastsatt mengde husholdningsavfall kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonene. 

Her finner du svar på vanlige spørsmål om inngangsbeviset.

Om inngangsbeviset

Hvorfor må jeg ha inngangsbevis for å levere avfallet mitt? 

Appen «RfD» identifiserer deg som innbygger i Drammensregionen og gir det rett til fri levering av husholdningsavfall på RfDs gjenvinningsstasjoner. Næringsdrivende og personer som bor i andre kommuner, må betale for å levere avfall på stasjonene våre.

Hvem kan bruke inngangsbeviset? 

Alle som eier eller leier bolig eller hytte i RfDs område kan bruke inngangsbeviset.
Som eier av bolig eller hytte i regionen kan du også midlertidig delegere ansvar til en person som skal kjøre bort avfall fra eiendommen din. Det er ikke tillatt å delegere slikt ansvar for å levere avfall fra næringsvirksomhet, eller fra andre eiendommer.

Hva kan jeg levere med inngangsbeviset? 

Med inngangsbevis kan du, som privatperson, levere inntil 2000 kilo husholdningsavfall kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonene per kalenderår. Dette kan inkludere inntil 1000 kilo farlig avfall og 500 kilo PCB-vinduer.

Ved spesielle hendelser, som for eksempel flytting eller oppussing, kan eier be om en tilleggsmengde på inntil 500 kilo. Skal du levere avfall som overskrider de årlige mengdene, regnes dette som betalingspliktig avfall.

Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, regnes avfallet som næringsavfall uansett hvem som leverer avfallet. Næringsavfall har egne priser.

Forskjellen mellom husholdningsavfall, betalingspliktig avfall og næringsavfall er beskrevet i Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner.

Hvor mye avfall kan jeg levere med inngangsbeviset? 

Hver boenhet kan levere inntil 2000 kilo husholdningsavfall per kalenderår. Ved spesielle hendelser, som flytting, oppussing eller lignende, kan eier be om et tillegg på inntil 500 kilo.

Kan jeg levere avfall uten inngangsbevis? 

Du må ha et inngangsbevis for å levere husholdningsavfall fritt på gjenvinningsstasjonen. Hvis du ikke har inngangsbevis, må du betale for å levere avfallet ditt.

Bruk av appen «RfD»

Hvordan kan jeg laste ned den nye appen? 

 1. Appen finner du i App Store eller Google Play.
 2. Første gang du bruker appen må du logge inn via ID-porten. Dette trenger du bare å gjøre én gang.
 3. Når du har logget inn får du opp en QR-kode som blir ditt inngangsbevis til RfDs gjenvinningsstasjoner.

Hvorfor innfører dere en ny app? 

Vi innfører den nye RfD-appen for at innbyggerne våre skal få informasjon fra oss, varsler om hentedager og inngangsbeviset til gjenvinningsstasjonene på samme sted. Til nå har vi hatt én app for hentedager og én for inngangsbevis. I tillegg har vi brukt flere ulike kanaler til å sende ut informasjon. Nå vil innbyggerne enkelt få alt dette i én og samme app.

Jeg skal flytte og har mye ekstra avfall akkurat i denne perioden Hva skjer hvis jeg må levere mer avfall enn grensen?


Ved spesielle hendelser, som for eksempel ved flytting eller oppussing, kan eier be om et tillegg på inntil 500 kilo.

 1. Gå inn i appen «RfD».
 2. Trykk på Min «eiendom».
 3. Klikk på «Søk om tilleggsvolum» nederst på siden.
 4. Din tilgjengelige avfallsmengde vises lenger opp på siden, «under husholdningsavfall».

Ellers regnes husholdningsavfall fra innbyggerne som overskrider grensen på 2000 kilo, som betalingspliktig avfall.

Hvem kan jeg dele avfallsmengde med?

Du kan dele med personer som skal hjelpe deg med å kjøre bort avfall. Du kan ikke dele avfallsmengde med personer som kjører bort avfallet mot betaling, da dette regnes som næringsavfall. Vi fraråder å dele med personer man ikke kjenner godt.

Hvordan kan jeg dele avfallsmengde med andre? 

 1. Gå inn i appen «RfD».
 2. Trykk på «Min eiendom».
 3. Under del eiendom, skriv inn navn og e-post til mottaker. E-posten må være den samme som mottaker er registrert med i sin egen app.
 4. Når delingen er sendt vil det stå «deling sendt» under «brukere med delt tilgang».
 5. Den du har delt med vil få en delingskode på e-post. Når mottaker har trykket på delingskoden, vil det stå «aktiv» under «brukere med delt tilgang» i din app.

Hvordan får jeg tilgang til avfallsmengde som noen har delt med meg? 

 1. Du får en e-post fra «RfD App».
 2. Trykk på delingskoden som er oppgitt i e-posten. Koden er aktiv i 48 timer.
 3. I appen får du opp et spørsmål om du har mottatt deling. Legg inn koden du mottok på e-post, og trykk «legg til».
 4. For å få opp inngangsbeviset for eiendommen du har fått tilgang til, trykk på «inngangsbevis» og deretter på «velg eiendom». Her kan du huke av for hvilken eiendom du skal levere avfall for.

Jeg ønsker å trekke tilbake delingen min. Hvordan gjør jeg det? 

 1. Gå inn i appen RfD».
 2. Trykk på «Min eiendom».
 3. Under «brukere og tilganger» ser du oversikt over brukere med delt tilgang. Trykk på «slett tilgang».
 4. Personen vil få et varsel på sin telefon om at delingen for eiendommen er trukket tilbake av deg.

Hvorfor kan man ikke fortsatt bruke «Min gjenvinning»? 

Da appen «Min gjenvinning» ble lansert var hensikten at innbyggerne skulle kunne skaffe seg et digitalt inngangsbevis til gjenvinningsstasjonene på en enkel måte. Det har fungert greit frem til nå, men vi ser samtidig et behov for å samle tjenestene våre på færre plattformer. Siden det ikke er mulig å utvikle eller tilpasse funksjonene i «Min gjenvinning», måtte vi se på andre løsninger. Vi mener at det å ha både inngangsbevis, varslinger, informasjon og flere andre funksjoner på samme sted, blir en bedre løsning for innbyggerne våre.

Hvorfor er grensen satt på 2000 kilo? 

I RfD jobber vi hele tiden med å sikre at vi ivaretar innbyggernes tilbud på en best mulig måte. En del av dette arbeidet er å forhindre at innbyggernes tjenester utnyttes av andre som egentlig skal betale for dem. Det er kun 1–2 prosent av alle som leverer avfall på gjenvinningsstasjonene som har over 2000 kilo årlig, og i de fleste av disse tilfellene skulle avfallet ha vært betalt for. Dette vil vi unngå med den nye grensen.

Hvor mye koster det å levere avfall som overskrider grensen?

 Hvis innbyggere leverer mer enn 2000 kilo avfall i løpet av ett år, regnes det som overskrider grensen for betalingspliktig avfall. Prisen for dette er 1,25 kroner per kilo.

Hvordan leverer jeg avfall fra arbeid som er gjort på eiendommen min? 

 Arbeid du selv har gjort på egen eiendom kan du bruke inngangsbeviset til å levere, så lenge totalmengden per kalenderår ikke overskrides. Avfall over mengden på 2000 kilo må betales for. Dersom næringsdrivende har utført arbeid på din eiendom, må de betale for å levere dette på gjenvinningsstasjonen. 

Om fysisk inngangskort

Jeg vil heller ha fysisk inngangskort. Hvordan får jeg det? 

Vi oppfordrer alle som kan til å laste ned appen «RfD» da denne også har andre funksjoner, blant annet oversikt over hentedager. Men hvis du ikke har smarttelefon eller BankID, kan du bestille et fysisk inngangskort her.

Kan jeg få et fysisk inngangskort hvis jeg har smarttelefon? 

Vi anbefaler deg å heller laste ned appen «RfD», da denne både har andre og flere funksjoner, som varsling i appen om når avfallet hentes.

Jeg har bestilt et inngangskort, men ikke fått det ennå. Hva gjør jeg når jeg skal på gjenvinningsstasjonen? 

Det kan ta litt tid før du får tilsendt kortet. Gi beskjed på gjenvinningsstasjonen om at du ikke har fått inngangskortet ennå, så finner vi en løsning.

Kan jeg fortsatt benytte meg av mitt gamle inngangskort? 

Ditt gamle inngangskort kan ikke lenger brukes. Vi anbefaler deg å heller laste ned RfD-appen, da denne også har andre og flere funksjoner. Blant annet kan du få varsel i appen om når avfallet hentes hjemme hos deg.

Hvis du ikke har smarttelefon eller BankID, kan du bestille et fysisk inngangskort her.

Hvordan ivaretas personvern med den nye appen?

Vi tar personvern på største alvor, og gjør det vi kan for å sikre at de digitale tjenestene våre er trygge. Dette gjør vi blant annet med totrinnsverifisering og innlogging med BankID. All informasjon om hvordan vi bruker og behandler data fra appen finner du i vår personvernerklæring på rfd.no. Denne kan du gå inn på via appen ved å trykke på profilbildet øverst i høyre hjørne, og deretter velge personvernerklæring i menyen som kommer opp.

Jeg skal levere avfall fra dødsbo. Hvordan får jeg ordnet det?

Ved rydding av dødsbo, kan pårørende søke om et midlertidig inngangsbevis som gir tidsavgrenset rett til å levere avfallet fra avdødes bolig.

For å få inngangsbevis til dødsbo må du sende oss en e-post til post@rfd.no og informere om følgende:
-avdødes navn og adresse
-ditt eget navn, adresse og kontaktinformasjon
-din relasjon til avdøde

Det midlertidige inngangsbeviset er gyldig i tre måneder, og kan brukes til å levere inntil 2000 kilo avfall fra avdødes bolig.