Oppdatert: 20.12.2023

Bestilling av inngangskort til gjenvinningsstasjonen

Hvis du ikke har en smarttelefon, eller av andre årsaker ikke kan laste ned appen Min gjenvinning, kan du bestille et fysisk inngangskort ved å fylle ut skjemaet nedenfor. 

For å bestille inngangskort må du ha bostedsadresse eller eie boligeiendom i Drammen, Lier, Modum, Sigdal eller Øvre Eiker. Du får inngangskortet tilsendt i posten til adressen som er oppgitt i skjemaet. Ønsker du å få kortet tilsendt til en annen adresse enn eiendommen det gjelder, kan du krysse av for "annet" under årsak til bestilling, og skrive postadressen din i feltet som kommer opp.

Bruk av inngangskort

  • Kortet kan benyttes av alle som bor i husstanden, og det er begrenset til ett kort per husstand. Mistet kort eller utstedelse av ekstra kort belastes med 200 kroner i administrasjonsgebyr.
  • Inngangsbeviset kan lånes ut til personer som hjelper deg med rydding og bortkjøring av husholdningsavfallet ditt, så lenge dette ikke er knyttet til næringsvirksomhet. 

NB! Når du skriver gateadressen din, vil det automatisk komme opp adresseforslag. Velg korrekt adresse, og postnummer og poststed blir automatisk fylt ut.

Kryss av for årsak til bestilling:
Bestillingsinformasjon: