Bestilling av inngangskort til gjenvinningsstasjonen

Hvis du ikke har en smarttelefon, eller av andre årsaker ikke kan laste ned appen Min gjenvinning, kan du bestille et fysisk inngangskort ved å fylle ut skjemaet nedenfor. 

For å bestille inngangskort må du ha bostedsadresse i Drammen, Lier, Modum eller Øvre Eiker. Du får inngangskortet tilsendt i posten til adressen som er oppgitt i skjemaet. Alle som eier hytte i regionen og er tilknyttet en renovasjonsordning vil få tilsendt inngangskort automatisk.

Kortet kan benyttes av alle som bor i husstanden, og det er begrenset til ett kort per husstand. Mistet kort eller utstedelse av ekstra kort belastes med 200 kroner i administrasjonsgebyr. Inngangsbeviset kan også lånes ut til personer som hjelper deg med rydding og bortkjøring av husholdningsavfallet ditt, så lenge dette ikke er knyttet til næringsvirksomhet. Den som låner bort inngangsbeviset er selv ansvarlig for eventuelt misbruk. Det frarådes å låne bort inngangsbevis til personer man ikke kjenner svært godt.

NB! Når du skriver gateadressen din, vil det automatisk komme opp adresseforslag. Velg korrekt adresse, og postnummer og poststed blir automatisk fylt ut.

Kryss av for årsak til bestilling:
Bestillingsinformasjon: