Inngangsbevis til gjenvinningsstasjonen

Du som bor i Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker trenger et inngangsbevis for å kunne levere husholdningsavfall fritt på gjenvinningsstasjonene. Inngangsbeviset gjør at vi kan skille mellom innbyggere som har rett til fri levering av husholdningsavfall, og næringsdrivende og andre som skal betale.

Hva kan jeg levere med inngangsbeviset?

Med inngangsbevis kan du som privatperson levere husholdningsavfall så mye og ofte du vil.

Husholdningsavfall er avfall som normal oppstår i en husholdning. Dette omfatter også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre arbeider på egen bolig eller eiendom som du har utført selv.

Avfall som normalt ikke oppstår i en husholdning dekkes ikke av renovasjonsgebyret, og regnes som betalingspliktig avfall, selv om det oppstår i private husstander. Dette inkluderer avfall fra husbygging, rivningsarbeider, gravearbeider, renovering og entreprenørvirksomhet hvor jobben er utført av privatpersoner. 

Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, regnes avfallet som næringsavfall uansett hvem som leverer avfallet. Næringsavfall finnes det egne priser for.

Forskjellen mellom husholdningsavfall, betalingspliktig avfall og næringsavfall er definert i regler for RfDs gjenvinningsstasjoner.

Hvem kan bruke inngangsbeviset?

Inngangsbeviset kan benyttes av alle som bor i husstanden. Du kan låne det ut til personer som hjelper til med rydding og bortkjøring av avfall, så lenge ikke dette er knyttet til næringsvirksomhet. Det frarådes å låne bort inngangsbevis til personer man ikke kjenner svært godt. Den som låner bort inngangsbeviset er selv ansvarlig for eventuelt misbruk.

Om inngangsbeviset

Inngangsbeviset identifiserer innbyggere og eiere av eiendom i Drammen, Lier, Modum, Sigdal eller Øvre Eiker som har rett til fri levering av husholdningsavfall. Inngangsbeviset er personlig, knyttet til en bestemt boenhet og kan ikke benyttes til å levere avfall fra andre eiendommer.

Inngangsbevis er personlig og knyttet til en bestemt boenhet. Det kan kun brukes til å levere husholdningsavfall fra den boenheten inngangsbeviset er knyttet til.

Du kan låne ut inngangsbeviset til personer som hjelper til med rydding og bortkjøring av avfall, så lenge dette ikke er knyttet til næringsvirksomhet. Det frarådes å låne bort inngangsbevis til personer man ikke kjenner svært godt. Den som låner bort inngangsbeviset er selv ansvarlig for eventuelt misbruk.

Les mer om regler for bruk av inngangsbevis på RfDs gjenvinningsstasjoner.

Rules for the use of access permits at RfD’s recycling stations
 

Hvordan skaffer jeg inngangsbeviset?

Inngangsbeviset får du i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Da har du inngangsbeviset med QR-kode lett tilgjengelig på mobilen og kan ta det i bruk med en gang. Vi anbefaler å gjøre det før du drar på gjenvinningsstasjonen. Du må ha bostedsadresse eller eie bolig eller fritidseiendom i en av RfDs kommuner for å kunne bruke appen. 

Gjenvinningsstasjon_mobilapp

​​​​​

Slik gjør du det:

  1. Last ned Min gjenvinning gratis fra App Store eller Google Play.
  2. Første gang du bruker appen må du logge inn via ID-porten. Dette trenger du bare å gjøre én gang.
  3. Når du har logget inn får du opp en QR-kode som blir ditt inngangsbevis til våre gjenvinningsstasjoner.
Min gjenvinning
Appen inneholder en personlig QR-kode som skannes på automatene eller vises frem til betjeningen på gjenvinningsstasjonen. Når du skal bruke automaten, skanner du QR-koden og bommen går opp. Dette går raskt og enkelt, og du betaler ingenting.

Fysisk inngangskort

Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort i stedet. Da får du inngangskortet tilsendt i posten. Skal du på gjenvinningsstasjonen før du mottar kortet, får du inngangskortet ditt der.

  • Fysisk inngangsbevis utstedes gratis, begrenset til ett kort per husstand.
  • Mistet kort eller utstedelse av ekstra kort belastes med 200 kroner i administrasjonsgebyr.

Det fysiske inngangskortet gir de samme rettighetene som det digitale inngangsbeviset. 

Spesielle forhold

I enkelte situasjoner er det naturlig at du har større mengder avfall. RfD følger opp riktig bruk av inngangsbevis, og godkjenner levering av større mengder avfall i enkelte tilfeller mot dokumentasjon i form av skifteattest eller flyttemelding.

Dødsbo
Dersom du skal rydde etter et dødsbo i RfDs område kan du få et midlertidig inngangskort tilknyttet adressen til dødsboet, med begrenset varighet. Inngangskortet får du ved å fremvise skifteattest samt egen legitimasjon på gjenvinningsstasjonen.

Flytting
Dersom du flytter ut av RfDs område har du anledning til å levere avfall som har oppstått i boligen du flytter fra, så lenge du er folkeregistrert i området. 

Lurer du på noe?

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til noe, kan du gjerne kontakte vår kundeservice på e-post, chat eller telefon.

Som innbygger i en av RfDs kommuner har du rett til fri levering av husholdningsavfall på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Husholdningsavfall er avfall som normalt oppstår i en husholdning, inkludert møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre arbeider på egen bolig eller eiendom som du har utført selv.

Avfall fra husbygging, rivningsarbeider, gravearbeider, renovering og entreprenørvirksomhet regnes alltid som betalingspliktig avfall eller næringsavfall uansett hvem som utfører arbeidet. Dette kan leveres mot betaling.