Inngangsbeviset ditt flytter

Last ned RfD-appen og bruk QR-koden som ditt inngangsbevis på gjenvinningsstasjonene.

Besøkende på gjenvinningsstasjonen som ikke har lastet ned RfD-appen på forhånd, vil motta en lapp med en engangskode og instruksjoner for hvordan de kan laste ned appen. Vær oppmerksom på at appen Min gjenvinning ikke lenger er i bruk. 

Appen RfD erstatter våre tidligere apper Min gjenvinning og Min renovasjon. Det betyr at oversikt over hentedager og inngangsbeviset til gjenvinningsstasjonene nå vil være i samme app, i tillegg til at den vil inneholde nyttig informasjon og flere andre funksjoner

Den kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play. 

Her finner du svar på spørsmål om inngangsbeviset.

RfD_annonse_NyApp_580x400_06_1.jpg

 

Hva kan jeg levere med inngangsbeviset?

Med inngangsbevis kan du, som privatperson, levere en fastsatt mengde husholdningsavfall kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonene. Mengden må ikke overstige 2000 kg per boenhet per kalenderår. Dette kan inkludere inntil 1000 kg farlig avfall og 500 kg PCB-vinduer. Ved spesielle engangshendelser, som for eksempel ved flytting eller oppussing, kan eier be om en tilleggsmengde på inntil 500 kg.

Alt avfall som overskrider de årlige mengdene som er beskrevet for husholdningsavfall, regnes som betalingspliktig avfall.

Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, regnes avfallet som næringsavfall uansett hvem som leverer avfallet. Næringsavfall har egne priser.

Forskjellen mellom husholdningsavfall, betalingspliktig avfall og næringsavfall er beskrevet i regler for RfDs gjenvinningsstasjoner.

Hvem kan bruke inngangsbeviset?

Alle som får inngangsbevis har i utgangspunktet like rettigheter til å levere avfall fra eiendommer de eier, eller bor på.

Eier av eiendommen kan velge å begrense hvor stor mengde avfall leieboere eller andre husstandsmedlemmer kan levere. Ved å benytte denne muligheten overtar eier ansvaret for at alt avfallet fra husstanden leveres til godkjent mottak.

Eier kan midlertidig delegere ansvar til en person som skal kjøre bort avfall fra eiendommen. Det er ikke tillatt å delegere slikt ansvar for å levere avfall fra næringsvirksomhet, eller fra andre eiendommer.

Fysisk inngangskort

Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du gi bestille dette her. 

  • Fysisk inngangskort utstedes gratis, begrenset til ett kort per husstand.
  • Mistet kort eller utstedelse av ekstra kort belastes med et administrasjonsgebyr.

Inngangskortet gir de samme rettighetene for levering av avfall som det digitale inngangsbeviset.

Spesielle forhold

Ved spesielle engangshendelser, som ved flytting, oppussing, eller lignende, kan eier be om tilleggsvolum på inntil 500 kg. 

Dødsbo
Ved rydding av dødsbo, kan pårørende søke om et midlertidig inngangsbevis som gir tidsavgrenset rett til å levere avfallet fra avdødes bolig.

Regler for inngangsbeviset

  • Inngangsbeviset identifiserer eiere og innbyggere som har rett til å levere husholdningsavfall og betalingspliktig avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner.
  • Inngangsbeviset er personlig og knyttet til en bestemt boenhet. Inngangsbeviset skal kun benyttes til å levere avfall fra den eiendommen eller boenheten det er knyttet til.
  • Inngangsbeviset er gyldig i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Modum og Sigdal.
  • «Regler for bruk av inngangsbevis på RfDs gjenvinningsstasjoner» er en utdyping og presisering som følger «Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner». De som bruker inngangsbeviset må følge disse reglene. 

 

Slik gjør du det:

  1. Last ned appen RfD gratis fra App Store eller Google Play.
  2. Første gang du bruker appen må du logge inn via ID-porten. Dette trenger du bare å gjøre én gang.
  3. Når du har logget inn får du opp en QR-kode som blir ditt inngangsbevis til våre gjenvinningsstasjoner.