Hvorfor kan du ikke bruke søppelsekker?

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene skal sorteres, og søppelsekker må åpnes på RfDs stasjoner. Da er det lettere å hjelpe besøkende med å sikre at avfallet havner på riktig sted.

De siste årene har det blitt forbudt å kaste søppel i svarte eller fargede avfallssekker på de fleste gjenvinningsstasjoner i Norge. RfD var tidlig ute med å gå over til at alle avfallssekker skal åpnes. Årsaken er at vi må se innholdet i sekkene for å sikre at farlig avfall ikke kommer på avveie, og at mest mulig av avfallet kan gjenvinnes.

Farlig avfall, batterier og EE-avfall er både skadelig for miljøet og kan begynne å brenne. Derfor er det ekstra viktig at dette sorteres riktig.

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene må sorteres. Du kan gjerne frakte avfallet i sekker, men alle sekker skal tømmes og sekkene kildesorteres i egne stativ. Det gjelder også hageavfall.

På den måten kan vi sammen sørge for at ressursene i avfallet utnyttes på best mulig måte og at råvarene blir brukt på nytt.

Har du spørsmål eller lurer på hvordan noe skal sorteres på gjenvinningsstasjonen, hjelper vi deg gjerne. Bare ta kontakt med en av våre ansatte når du kommer til stasjonen.

Lyngas_gjenvinningsstasjon_RfD_01803_1080_Foto_Katrine__Lunke.jpg