Avfallsløsninger

RfD jobber aktivt for å få til gode renovasjonsløsninger i alle boområder. Avfallsbeholdere kommer i flere størrelser og løsninger. Avfallsløsningen må plasseres slik at renovatørene kan utføre arbeidet sitt på en sikker og effektiv måte.