Avfallsløsninger

RfD jobber aktivt for å skape gode renovasjonsløsninger i alle boområder. Avfallsbeholdere kommer i ulike størrelser og typer, og det er viktig at de plasseres riktig for at renovatørene skal kunne utføre arbeidet sitt sikkert og effektivt.