Tips til utendørs avfallsløsning

Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine. Løsningen må være funksjonell for både deg og renovatøren.

  • Gjør konstruksjonen enkel, robust og solid.
  • Underlaget må være flatt, og uten terskel eller trinn.
  • Bygges det tak, må høyden være minimum 2 meter i front.

Når du skal finne den rette plasseringen for beholderne dine, må det gjøres i tråd med vår forskrift. Her kan du lese mer om plassering av beholderne.

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Det er mange måter å skjerme avfallsbeholderne på. Du kan gjøre det enkelt, eller velge en mer avansert løsning. Beholderne kan skjermes av hekker og gjerder, eller skjules av en egen konstruksjon. Uansett hvilken løsning du velger, må den være funksjonell både for deg og for renovatøren som skal tømme avfallet ditt. Konstruksjonene bør bygges slik at beholderne settes med håndtakene ut mot veien og åpningen på lokket inn mot boligen. Det gjør det lett for husstanden å legge avfallet i beholderne, og enkelt for renovatøren å tømme dem.

Her er noen enkle idéskisser til konstruksjoner og løsninger for å skjerme beholderne.

Konstruksjon med tak
Konstruksjon med tak som skjermer for nedbør.
Enkel konstruksjon
En enkel trekonstruksjon med spiler. 
Landskapsskisse
Skjerming med vintergrønne busker.
spileramme
En forhøyet løsning med spiler på kortsidene. Her kan du la planter vokse og få en "grønn" løsning.

Hvor stor plass krever løsningen?

En standardløsning for avfallsbeholdere krever at du setter av en plass som er minimum 210 cm i bredden og 90 mm i dybden. 

RfD_standardløsning
Standardløsning for avfallsbeholdere.

Størrelser på beholdere

Her er en oversikt over størrelser og mål på avfallsbeholdere. 

Volum

Antall hjul

Høyde 

Bredde 

Dybde 

140 liter

2 hjul

1110 mm

500 mm

550 mm

240 liter

2 hjul

1110 mm

580 mm

730 mm

260 liter

2 hjul

1100 mm

630 mm

680 mm

360 liter

2 hjul

1110 mm

700 mm

900 mm

660 liter

4 hjul

1200 mm

1365 mm

845 mm

Nedgravde avfallsløsninger

Nedgravde containere leveres i forskjellige størrelser og utforminger. Løsningen kan tilpasses nærmest et hvert behov, men er anbefalt for større samarbeid som har mellom 10 og 300 boenheter. Nedgravde avfallsløsninger har innkaståpning over bakken og oppsamlingsbeholder under bakken. De er lite plasskrevende i forhold til tradisjonelle avfallsbeholdere og containere. Kontakt oss for mer informasjon. 

Gjør konstruksjonen enkel

Skal du bygge en konstruksjon som gjør beholderne mindre synlige, er det viktig å tilpasse konstruksjonen til stedet den skal stå. Bruk materialer og farger som allerede er brukt på eiendommen din.

Underlaget må være plant

Beholderne må stå på et fast, plant og stabilt underlag. Det anbefales derfor å støpe en plate som beholderne kan stå på.

Graving til fundament

Start med å grave ut for fundament, slik at underlaget blir frostfritt og stabilt. Det er tilstrekkelig å grave ut ca. 30 cm under det som skal bli toppen av fundamentet.

Drenering

Under fundamentet må du ha et drenslag med et minst 100 mm tykt lag grus, finpukk eller sand. Er undergrunnen bløt, legges det et separasjonslag av syntetisk fiberduk under drenslaget. Drenslaget må komprimeres for å unngå setningsskader. Bruker du tilnærmet selvkomprimerende masser i drenslaget, for eksempel pukk i dimensjon 8–11 mm, kan det være tilstrekkelig å komprimere massene med en tung plenvalse.

Varmeisolasjon

Varmeisolasjon legges for å unngå telehiv på fundamentene i telefarlige jordtomter. Er det behov for varmeisolering, isoleres det under hele gulvflaten.

Feste av konstruksjonen

Det er viktig at konstruksjonen festes forsvarlig til grunnen. Det kan du gjøre ved å sette søylesko ned i platen ved støping, eller ved å bore hull i platen etter at den er støpt ferdig. Det må være en søylesko i hvert hjørne, og kanskje noen ekstra langs langsidene i konstruksjonen. Hjørnestolper og bunnsviller festes til søyleskoene med ekspansjonsbolter.

Bygging av trekonstruksjonen

Det er viktig at trekonstruksjonen er robust og solid. Bruk trykkimpregnerte materialer og galvaniserte skruer og spiker for utebruk.

Bygging av taket

Det er viktig å dimensjonere taket etter snøforholdene der du bor. Det anbefales å bruke rupanel eller OBS-plater. Taket kan tekkes med folie eller papp.

Gjør det trivelig med grønne planter

Gjør det trivelig rundt konstruksjonen med bruk av planter, eller plant en hekk i forlengelse av løsningen. Bruk gjerne robuste vintergrønne vekster som er tette og fine, og som også er saktevoksende, for eksempel barlind.