Plassering av avfallsbeholdere

Det er viktig at du tenker nøye gjennom hvor du plasserer beholderne. Beholderne plasseres mest mulig tilgjengelig for renovatøren og må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Plasseringen skal være like funksjonell hele året, sommer som vinter.  

Standardsett.jpg


Du må legge forholdene til rette slik at renovatørene kan utføre arbeidet sitt på en på en sikker og effektiv måte. 

Slik plasserer du beholderne:

  • Nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei.
  • Lett tilgjengelig for renovatør.
  • På et stabilt, plant og fast underlag.
  • Beholdere med to hjul skal stå maksimalt 10 meter fra veikant.
  • Beholdere med fire hjul skal stå maksimalt 5 meter fra veikant.
  • Må ikke plasseres slik at de må bæres opp og ned trapper.

Sett gjerne beholderne med håndtakene ut. Adkomstvei fra beholder til bil skal ikke ha større stigning enn 1:8. Dersom oppstillingsplassen ikke tilfredsstiller kravene, kan RfD kreve omplassering av beholderne.

Ta kontakt med RfD hvis du har spørsmål om beholderplassering

Unngå lukt

For å redusere risiko for ubehagelig lukt bør beholdere plasseres i god avstand fra naboens uteplass eller vindu. Når du vurderer beholderplassering, er det lurt å velge en skyggefull plass. Eventuelt kan du plante busker og trær som gir skygge.

Tenk på brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand til husveggen.

Endre plassering

Hvis du selv triller beholderne fram til kjørbar vei innen kl. 06.00 på hentedagen, kan du plassere beholderne der du selv vil.

Avfallshus og avfallsrom

Oppstillingsplass for beholdere kan etableres på åpen plass, i egne avfallshus utendørs eller innendørs i separate avfallsrom.

Dette er kravene til avfallshus/avfallsrom:

  • Høyden under taket skal være minimum 2,1 meter.
  • Det skal være gangbane på 1,3 meter mellom beholderne.
  • Dører skal slå utover, være selvlukkende og enkle å sette i åpen stilling.
  • Døråpning skal være tilrettelagt for enkel trilling av avfallsbeholdere, minimum 1,2 meter bred, 2 meter høy og fri for terskel eller trinn.