Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Forskrift og retningslinjer

RfD har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for brukervennlige, miljøvennlige og samfunnsøkonomisk gode løsning for innsamling og behandling av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen.  

Retningslinjene er utarbeidet som forklarende, presiserende og utdypende informasjon om gjennomføringen av den nye renovasjonsforskriften,

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)