RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Forskrift og retningslinjer

RfD har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for brukervennlige, miljøvennlige og samfunnsøkonomisk gode løsning for innsamling og behandling av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen.  

Retningslinjene er utarbeidet som forklarende, presiserende og utdypende informasjon om gjennomføringen av den nye renovasjonsforskriften,

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)