Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Forskrift og retningslinjer

RfD har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for brukervennlige, miljøvennlige og samfunnsøkonomisk gode løsning for innsamling og behandling av husholdningsavfall i Drammensregionen. 

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammensregionen.  

Retningslinjene er utarbeidet som forklarende, presiserende og utdypende informasjon om gjennomføringen av den nye renovasjonsforskriften,

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)