Forskrift og retningslinjer

RfD har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for brukervennlige, miljøvennlige og samfunnsøkonomisk gode løsning for innsamling og behandling av husholdningsavfall i Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. 

Renovasjonsforskriften regulerer forholdet mellom RfD som forvalter av renovasjonstjenester på vegne av kommunene, og innbyggerne i Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. 

Retningslinjene er utarbeidet som forklarende, presiserende og utdypende informasjon om gjennomføringen av den nye renovasjonsforskriften,

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen (PDF)

Tekniske retningslinjer for renovasjonsløsninger (PDF)