Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Glatt føre og snø kan føre til forsinkelser og utsatt  avfallsinnsamling, og i verste fall gå ut over sikkerheten. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte. 

Du kan bidra til en tryggere og bedre hverdag for våre renovatører:

  • Måk snø rundt avfallsbeholderne og frem til veien.
  • Fei snøen av lokket
  • Sørg for at beholderen og lokket ikke har frosset fast. 
  • Strø godt fra veien der renovasjonsbilen stopper og helt frem til avfallsbeholderne. 

Takk for hjelpen!

Renovasjonsbil-og-renovator-under-innsamling-RfD-02383- Foto_Torbjørn_Tandberg