Oppdatert: 06.09.2023

Bytte beholderløsning?

Hos RfD kan du velge mellom ulike beholderløsninger og størrelser. Du kan bestille større eller mindre beholder for matavfall, papiravfall og glass- og metallemballasje uten ekstra kostnad.

Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i gebyret.

​Se priser for din kommune.

Bytt beholderstørrelse (logg inn med bankID)

Standardløsning

​Du trenger ikke gjøre noe hvis du ønsker standardløsningen, bare rydde plass til beholderne. Her kan du leser mer om krav til beholderplassering.

Med en standardløsning får hver husstand tre avfallsbeholdere:

 • En 260 liter todelt beholder. En del til matavfall, og en del til restavfall.
 • En 240 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje. 
 • Sekker for plastemballasje.
RfD_standardløsning
Slik er den nye standardløsningen for avfallsbeholderne.

Samarbeid om felles beholdere

Vi oppfordrer alle som kan til å inngå et beholdersamarbeid med en eller flere naboer. Alle husstandene må være enige for at et samarbeid skal kunne opprettes. Hvis du har flere boenheter på din eiendom, regnes hver av disse som egne husstander.

Husstander som ønsker å samarbeide om felles avfallsbeholdere kan velge en samarbeidsløsning. Hvor mange og hvor store beholdere dere får, avhenger av hvor mange husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har.

Ønsker du å samarbeide med en eller to naboer, kan en av dere ta kontakt med RfDs kundeservice på post@rfd.no.

Samarbeid mellom to husstander

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • En 240 liter beholder for restavfall.
 • To 240 liter beholdere for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.
RfD_tre_husstander
Beholderløsning for samarbeid mellom to husstander.


Samarbeid mellom tre husstander

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • En 360 liter beholder for restavfall.
 • En 660 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass-/og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.
RfD_to_husstander
Beholderløsning for samarbeid mellom tre husstander.

Samarbeid mellom flere enn tre husstander: 

Hvis dere er flere enn tre husstander som ønsker å samarbeide om beholdere, må en av dere melde fra til RfDs kundeservice på post@rfd.no. Alle husstander må være enige for at et samarbeid skal kunne opprettes. 

Storfamilieløsning

Har din husstand behov for mer plass til avfallet, kan du velge en storfamilieløsning med fem beholdere. Ønsker du denne løsningen, kan du melde inn dette via Min side

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • En 240 liter beholder for restavfall.
 • To 240 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.
RfD_tre_husstander
Storfamilieløsning for deg med behov for mer plass til avfallet. 

Størrelser på beholdere

Her er en oversikt over størrelser og mål på avfallsbeholdere. 

Volum

Antall hjul

Høyde 

Bredde 

Dybde 

140 liter

2 hjul

1110 mm

500 mm

550 mm

240 liter

2 hjul

1110 mm

580 mm

730 mm

260 liter

2 hjul

1100 mm

630 mm

680 mm

360 liter

2 hjul

1110 mm

700 mm

900 mm

660 liter

4 hjul

1200 mm

1365 mm

845 mm

Nedgravde avfallsløsninger

Nedgravde containere leveres i forskjellige størrelser og utforminger. Løsningen kan tilpasses nærmest et hvert behov, men er anbefalt for større samarbeid som har mellom 10 og 300 boenheter. Nedgravde avfallsløsninger har innkaståpning over bakken og oppsamlingsbeholder under bakken. De er lite plasskrevende i forhold til tradisjonelle avfallsbeholdere og containere. Kontakt oss for mer informasjon. 

Hjemmekompostering

Vår ordning for matavfallet tar godt vare på ressursene i matavfallet. Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved ‘’Den magiske fabrikken’’ i Tønsberg.

Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produsere kompost til bruk i egen hage. Når du komposterer skal alt matavfall fra husholdningen i en isolert kompostbeholder som er godkjent av RfD. Det er viktig at hjemmekompostering skjer etter gitte kriterier og at komposteringen utføres hele året, slik at ikke noe matavfall havner i restavfallet. 

For å kunne starte med hjemmekompostering må du skaffe deg en kompostbinge som RfD har godkjent og mottatt søknad om. Her kan du søke om hjemmekompostering.

Her kan du få mer informasjon om hjemmekompostering, kriterier for hjemmekompostering og en oversikt over godkjente kompostbinger.