Oppdatert: 20.12.2023

Søknad om hjemmekompostering

Et alternativ til vår henteordning for matavfall er hjemmekompostering. Når du komposterer skal alt matavfall fra husholdningen i en isolert kompostbeholder som er godkjent av RfD. Det er viktig at hjemmekompostering skjer etter gitte kriterier og at komposteringen utføres hele året, slik at ikke matavfall havner i restavfallet. For å kunne starte med hjemmekompostering må du skaffe deg en kompostbinge som RfD har godkjent. 

Jeg ønsker avtale om hjemmekompostering for:
Om deg:
Har du hjemmekompostering nå?
Dokumentasjon Beholder: Fysiske forhold: