Oppdatert: 28.09.2023

Om nedgravde avfallsløsninger

Nedgravde avfallscontainere har innkaståpning over bakken og oppsamlingsbeholder under bakken. Det kan være en god løsning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende. Containerne er lite plasskrevende sammenlignet med tradisjonelle avfallsbeholdere. 

Det finnes i hovedsak to ulike typer nedgravde avfallsløsninger på markedet i dag: Helt nedgravd og delvis nedgravd avfallsløsning. 

Har du allerede en nedgravd avfallsløsning? Her finner du praktisk informasjon.
 

Fordeler med en nedgravd avfallsløsning:

 • Sparer plass og er en renslig, ryddig og estetisk god løsning.
 • Løsningen har stabil lav lagringstemperatur hele året. Det reduserer luktproblemer.
 • God kapasitet - tilsvarer mange tradisjonelle avfallsbeholdere i volum.
 • Vil normalt være rimeligere enn å bygge avfallsrom.
 • Sikker i bruk og enkel å vedlikeholde.


Helt nedgravd avfallsløsning

Eksempel på helt nedgravd avfallsløsning, Metro

Med helt nedgravde avfallscontainere er det bare innkastenheten som synes over bakken, mens avfallet samles opp i en beholder under bakkenivå. Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 3 m3 og 5 m3.

Helt nedgravde containere egner seg svært godt i sentrumsområder, ved blokker, rekkehus, sameier og lignende med flere enn 20 boenheter. Løsningen er godt sikret mot brann.

En helt nedgravd avfallsløsning består normalt av:

 • en innkaståpning som kan utstyres med lås
 • en nedgravd, støpt yttercontainer i betong
 • en innercontainer i galvanisert stål
 • en sikringsplate som heves til bakkenivå under tømming


Delvis nedgravd avfallsløsning

Eksempel på delvis nedgravd avfallsløsning, Molok Classic
Eksempel på delvis nedgravd avfallsløsning, Molok Domino

I delvis nedgravde avfallscontainere samles avfallet opp i en beholder hvor omtrent en tredjedel er synlig over bakken, og omtrent to tredjedeler er under bakkenivå. Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 1,5 m3, 3 m3 og 5 m3.

Beholderne har store innkastluker, som kan påmonteres lås ved behov. Denne løsningen er enklere og rimeligere enn en løsning med helt nedgravde containere.

Det finnes ulik kledning og farge på beholderdelen over bakkenivå, slik at de kan gå fint inn i området der de står. Delvis nedgravde containere egner seg godt ved blokker, rekkehus, sameier og lignende med flere enn 12 boenheter.

En delvis nedgravd avfallsløsning består normalt av:

 • container i plast
 • løftesekk eller løftesylinder i plast

For matavfall består avfallsløsningen normalt av:

 • container i plast
 • spesialbeholder med innersylinder for oppsamling av sigevann

Hensyn ved etablering av nedgravde løsninger

 • Anbefalt avstand fra nedgravd løsning til bygninger og lignende er fem meter. Dette for å unngå at det oppstår skader ved avfallshenting. Minimumskravet er to meter. 
 • Sikring mot påkjørsler.
 • Fri høyde over løsningen bør være minst ni meter.

Anskaffelse

Nedgravde avfallscontainere er ikke standardløsning i Drammensregionen. For å etablere en slik løsning må det sendes inn en søknad til RfD om samtykke. Vi gjør oppmerksom på at tilskuddsordningen som RfD har hatt i en oppstartsfase, bortfalt 1.1.2020. Kontakt oss om du har spørsmål om nedgravde avfallsløsninger.

Søknadsskjema for nedgravde avfallsløsninger (Word)