Oppdatert: 20.12.2023

Forespørsel om nedgravd avfallsløsning

Nedgravde avfallscontainere har innkaståpning over bakken og oppsamlingsbeholder under bakken. Det kan være en god løsning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende. Containerne er lite plasskrevende sammenlignet med tradisjonelle avfallsbeholdere. 

Kontaktperson for forespørsel:
Forespørselen gjelder:
Dette kan være for eksempel byggherre, tiltakshaver, sameiet eller borettslag:
Her skal du oppgi antall enheter som skal knyttes til avfallsløsningen:
Her skal du oppgi antall hentepunkter som skal inngå i avfallsløsningen. RfD anbefaler et hentepunkt per 50-85 boenheter.
Her kan du laste opp eventuelle vedlegg som for eksempel skisse, utomhusplan, forslag til plassering eller lignende: