Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter hånderer mulige negative konsekvenser.

Har du spørsmål rundt åpenhetsloven,  kontakt oss på e-post: post@rfd.no

Les RfDs redegjørelse etter åpenhetsloven.