RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Årsrapport

Gjennom RfDs årsrapport får du et bredt innblikk i vår virksomhet.  

Årsrapport 2018

 

Årsberetning og regnskap 2018

Eiermelding 2018

Miljørapport 2018

 

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016