Årsrapport

Gjennom RfDs årsrapport får du et bredt innblikk i vår virksomhet.  

Årsrapport 2019
 

Miljørapport

Eiermelding

Årsberetning og regnskap


Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016