Årsrapport

Gjennom RfDs årsrapport får du et bredt innblikk i vår virksomhet.  

Årsrapport 2020

RfD_Aarsrapport_2020_dynamisk_web_Side_01

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016