Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Årsrapport

Gjennom RfDs årsrapport får du et bredt innblikk i vår virksomhet.  

Årsrapport 2018

 

Årsberetning og regnskap 2018

Eiermelding 2018

Miljørapport 2018

 

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016