Årsrapport

Gjennom RfDs årsrapport får du et bredt innblikk i vår virksomhet.

Årsrapport 2017

Årsberetning og regnskap 2017

Eiermelding 2017

Miljørapport 2017