Oppdatert: 23.05.2024

Styre og eiere

Styret består av: 

  • Styreleder: George Fulford
  • Nestleder: Morten Lauvbu
  • Medlem: Liv Randi Lindseth
  • Medlem: Anne Kristine Teigen
  • Medlem: Per Håvard Kleven
  • Ansattvalgt styremedlem: Monica Sending
  • Ansattvalgt styremedlem: Robert Lailey

Styret rapporterer til representantskapet, som består av fem politisk valgte representanter.
 

Om RfD

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av fem kommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. 

RfD bidrar til avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen. 

RfD skaper ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger. 

Selskapet ble stiftet november 2001, og har siden januar 2003 hatt fullt ansvar for forvaltning og drift av renovasjonsordningene inklusive fakturering av gebyr.