Styre og eiere

Styret i RfD består av både medlemmer og en observatør fra de ansatte.

  • Styreleder: George Fulford
  • Nestleder: Knut Skinnes
  • Medlem: Per Håvard Kleven
  • Medlem: Anne Kristine Teigen
  • Medlem: Hildegunn Bull Iversen
  • Observatør: Gry Nessjøen

Styret rapporterer til representantskapet, som består av fire politisk valgte representanter.
 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap eid av fem kommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. 

RfD bidrar til avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i Drammensregionen. 

RfD skaper ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger. 

Selskapet ble stiftet november 2001, og har siden januar 2003 hatt fullt ansvar for forvaltning og drift av renovasjonsordningene inklusive fakturering av gebyr.