Ansatte

Ledelse

Johan Rune Remmen

Daglig leder

Telefon: 975 42 852

E-post: johan.remmen@rfd.no

Marianne Holen

Kommunikasjonssjef

Telefon: 481 26 962

E-post: marianne.holen@rfd.no

Mette Gilhuus Johansen

Drifts- og utviklingssjef

Telefon: 977 40 877

E-post: mette.gilhuus.johansen@rfd.no

Sven Draugsvoll

Økonomisjef

Telefon: 952 42 745

E-post: sven.draugsvoll@rfd.no

Kommunikasjon og kundeservice

Inger Tandberg

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Trine-Elisabeth Torsrud

Kundeservice og fagansvarlig arkiv (i permisjon)

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Anne Oseth

Kundeservice

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Robert Lailey

Kundeservice, kontaktperson undervisning og Infoland

Telefon: 32 04 97 00

E-post: robert.lailey@rfd.no

Marte Brændsrud

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 988 17 447

E-post: marte.braendsrud@rfd.no

Lone Stenmyren

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Drifts- og utviklingsavdeling

Elisabeth Aale Sørum

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 10

E-post: elisabeth@rfd.no

Even Midtun

Fagansvarlig gjenvinningsstasjoner

Telefon: 907 81 994

E-post: even.midtun@rfd.no

Gry Nessjøen

Fagansvarlig henteordninger

Telefon: 918 77 600

E-post: gry.nessjoen@rfd.no

Jonas Rese Brurberg

Kontraktsansvarlig

Telefon: 41479966

E-post: jonas.brurberg@rfd.no

Marianne Bårnes

Prosjektmedarbeider nedgravde avfallsløsninger

Telefon: 32 04 97 11

E-post: marianne@rfd.no

Mette Jansen

KS-ansvarlig KomTek

Telefon: 32 04 97 07

E-post: mette.jansen@rfd.no

Rannveig Næss Olsen

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 13

E-post: rannveig.nass.olsen@rfd.no

Tor Arne Bjørn

Fagansvarlig kvalitetssikring og HMS

Telefon: 32 04 97 00

E-post: tor.arne.bjorn@rfd.no

Tora Langseth

Prosjektleder nye anlegg

Telefon: 951 91 636

E-post: tora.langseth@rfd.no

Økonomiavdeling

Espen Solvang

Controller

Telefon: 984 22 309

E-post: espen.solvang@rfd.no

Janne Bogstrand

Økonomimedarbeider

Telefon: 32 04 97 09

E-post: janne.bogstrand@rfd.no