Ansatte

Ledelse

Johan Rune Remmen

Daglig leder

Telefon: 975 42 852

E-post: johan.remmen@rfd.no

Sven Draugsvoll

Økonomisjef

Telefon: 952 42 745

E-post: sven.draugsvoll@rfd.no

Mette Gilhuus Johansen

Seksjonsleder innsamling og kundeservice

Telefon: 977 40 877

E-post: mette.gilhuus.johansen@rfd.no

Marte Brændsrud

Kommunikasjonssjef

Telefon: 988 17 447

E-post: marte.braendsrud@rfd.no

Eirik Kultom Karlsen

Seksjonsleder gjenvinningsstasjoner

Telefon: 905 15 450

E-post: eirik.kultom.karlsen@rfd.no

Seksjon innsamling og kundeservice

Anniken Jensen

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Anniken Krogh

Fagansvarlig saksbehandling

Telefon: 32 04 97 00

E-post: anniken.krogh@rfd.no

Astrid Ehrlinger Sørsdal

Avdelingsleder kundeservice

Telefon: 452 41 088

E-post: astrid.sorsdal@rfd.no

Audhild Sørensen

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Elisabeth Aale Sørum

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 00

E-post: elisabeth@rfd.no

Erik Balke

Fagansvarlig henteordninger

Telefon: 901 70 614

E-post: erik.balke@rfd.no

Gry Nessjøen

Prosjektleder

Telefon: 918 77 600

E-post: gry.nessjoen@rfd.no

Inger Tandberg

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Jonas Rese Brurberg

Fagansvarlig IT og digitalisering

Telefon: 414 79 966

E-post: jonas.brurberg@rfd.no

Lone Stenmyren

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Marianne Bårnes

Prosjektmedarbeider nedgravde avfallsløsninger

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Mette Jansen

KS ansvarlig KomTek

Telefon: 32 04 97 00

E-post: mette.jansen@rfd.no

Nancy Nielsen

Fagansvarlig kvalitetssikring og HMS

Telefon: 970 90 673

E-post: nancy.nielsen@rfd.no

Peter Gjefle

Fagansvarlig innkjøp og kontraktsoppfølging

Telefon: 459 76 253

E-post: peter.gjefle@rfd.no

Rannveig Næss Olsen

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 00

E-post: rannveig.nass.olsen@rfd.no

Robert Lailey

Kundeservice

Telefon: 32 04 97 00

E-post: robert.lailey@rfd.no

Trine-Elisabeth Torsrud

Kundeservice og fagansvarlig arkiv

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Yngve Svendsen

Driftsleder Kilden omlastingsstasjon

Telefon: 32 04 97 00

E-post: yngve.svendsen@rfd.no

Seksjon gjenvinningsstasjoner

Arben Tahiri

Driftsleder Lerpeveien (tidligere Lindum) og Svelvik gjenvinningsstasjoner

Telefon: 32 04 97 00

E-post: arben.tahiri@rfd.no

Arne Holsetstuen

Driftsleder Lyngås gjenvinningsstasjon

Telefon: 32 04 97 00

E-post: arne.holsetstuen@rfd.no

Cecilia Bush

Driftsleder Mile gjenvinningsstasjon

Telefon: 32 04 97 00

E-post: cecilia.bush@rfd.no

Even Midtun

Fagansvarlig gjenvinningsstasjoner

Telefon: 907 81 994

E-post: even.midtun@rfd.no

Monica Sending

Driftsleder Enger og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner

Telefon: 32 04 97 00

E-post: monica.sending@rfd.no

Tina Amundsen

Medarbeider ombruk og undervisning

Telefon: 32 04 97 00

E-post: tina.amundsen@rfd.no

Kommunikasjonsavdeling

Mari Brenden

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 995 65 713

E-post: mari.brenden@rfd.no

Økonomiavdeling

Janne Bogstrand

Økonomimedarbeider

Telefon: 32 04 97 09

E-post: janne.bogstrand@rfd.no

Trine G. Stellander

Controller

Telefon: 971 456 93

E-post: trine.gjerdrum.stellander@rfd.no

Trude M. Schei

HR rådgiver

Telefon: 900 61 044

E-post: trude.merethe.schei@rfd.no