Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Ansatte

Ledelse

Johan Rune Remmen

Daglig leder

Telefon: 975 42 852

E-post: johan.remmen@rfd.no

Sven Draugsvoll

Økonomisjef

Telefon: 952 42 745

E-post: sven.draugsvoll@rfd.no

Mette Gilhuus Johansen

Seksjonsleder innsamling og kundeservice

Telefon: 977 40 877

E-post: mette.gilhuus.johansen@rfd.no

Marte Brændsrud

Kommunikasjonssjef

Telefon: 988 17 447

E-post: marte.braendsrud@rfd.no

Eirik Kultom Karlsen

Seksjonsleder gjenvinningsstasjoner

Telefon: 905 15 450

E-post: eirik.kultom.karlsen@rfd.no

Seksjon innsamling og kundeservice

Anne Oseth

Kundeservice

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Elisabeth Aale Sørum

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 10

E-post: elisabeth@rfd.no

Even Midtun

Fagansvarlig gjenvinningsstasjoner

Telefon: 907 81 994

E-post: even.midtun@rfd.no

Gry Nessjøen

Fagansvarlig avsetning og omlasting

Telefon: 918 77 600

E-post: gry.nessjoen@rfd.no

Inger Tandberg

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Jonas Rese Brurberg

Kontrakts- og fagansvarlig henteordninger

Telefon: 414 79 966

E-post: jonas.brurberg@rfd.no

Lone Stenmyren

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Marianne Bårnes

Prosjektmedarbeider nedgravde avfallsløsninger

Telefon: 32 04 97 11

E-post: marianne@rfd.no

Mette Jansen

KS-ansvarlig KomTek

Telefon: 32 04 97 07

E-post: mette.jansen@rfd.no

Rannveig Næss Olsen

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 13

E-post: rannveig.nass.olsen@rfd.no

Robert Lailey

Kundeservice, undervisning og Infoland

Telefon: 32 04 97 00

E-post: robert.lailey@rfd.no

Tor Arne Bjørn

Fagansvarlig kvalitetssikring og HMS

Telefon: 32 04 97 00

E-post: tor.arne.bjorn@rfd.no

Trine-Elisabeth Torsrud

Kundeservice og fagansvarlig arkiv

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Økonomiavdeling

Espen Solvang

Controller

Telefon: 984 22 309

E-post: espen.solvang@rfd.no

Janne Bogstrand

Økonomimedarbeider

Telefon: 32 04 97 09

E-post: janne.bogstrand@rfd.no