Ansatte

Ledelse

Johan Rune Remmen

Daglig leder

Telefon: 975 42 852

E-post: johan.remmen@rfd.no

Sven Draugsvoll

Økonomisjef

Telefon: 952 42 745

E-post: sven.draugsvoll@rfd.no

Mette Gilhuus Johansen

Seksjonsleder innsamling og kundeservice

Telefon: 977 40 877

E-post: mette.gilhuus.johansen@rfd.no

Marte Brændsrud

Kommunikasjonssjef

Telefon: 988 17 447

E-post: marte.braendsrud@rfd.no

Eirik Kultom Karlsen

Seksjonsleder gjenvinningsstasjoner

Telefon: 905 15 450

E-post: eirik.kultom.karlsen@rfd.no

Seksjon innsamling og kundeservice

Anne Oseth

Kundeservice

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Elisabeth Aale Sørum

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 10

E-post: elisabeth@rfd.no

Gry Nessjøen

Fagansvarlig avsetning og omlasting

Telefon: 918 77 600

E-post: gry.nessjoen@rfd.no

Inger Tandberg

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Jonas Rese Brurberg

Kontrakts- og fagansvarlig henteordninger

Telefon: 414 79 966

E-post: jonas.brurberg@rfd.no

Lone Stenmyren

Saksbehandler

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Marianne Bårnes

Prosjektmedarbeider nedgravde avfallsløsninger

Telefon: 32 04 97 11

E-post: marianne@rfd.no

Mette Jansen

KS-ansvarlig KomTek

Telefon: 32 04 97 07

E-post: mette.jansen@rfd.no

Rannveig Næss Olsen

Prosjektmedarbeider

Telefon: 32 04 97 13

E-post: rannveig.nass.olsen@rfd.no

Robert Lailey

Kundeservice, undervisning og Infoland

Telefon: 32 04 97 00

E-post: robert.lailey@rfd.no

Tor Arne Bjørn

Fagansvarlig kvalitetssikring og HMS

Telefon: 32 04 97 00

E-post: tor.arne.bjorn@rfd.no

Trine-Elisabeth Torsrud

Kundeservice og fagansvarlig arkiv

Telefon: 32 04 97 00

E-post: post@rfd.no

Seksjon gjenvinningsstasjoner

Even Midtun

Fagansvarlig gjenvinningsstasjoner

Telefon: 907 81 994

E-post: even.midtun@rfd.no

Nancy Nielsen

Fagansvarlig farlig avfall og ADR sikkerhetsrådgiver

Telefon: 970 90 673

E-post: nancy.nielsen@rfd.no

Økonomiavdeling

Espen Solvang

Controller

Telefon: 984 22 309

E-post: espen.solvang@rfd.no

Janne Bogstrand

Økonomimedarbeider

Telefon: 32 04 97 09

E-post: janne.bogstrand@rfd.no