Mål og verdier

Overordnede målsettinger

RfD skal tilby en miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv renovasjon for innbyggere og kommunene i Drammensregionen.

Hovedmål 1: RfD skal tilby en miljøvennlig renovasjonstjeneste

RfDs samlede aktivitet skal bidra til en netto klimagevinst på 100.000 tonn reduserte utslipp CO2. 

Hovedmål 2: RfD skal tilby en brukervennlig renovasjonstjeneste

Brukerne skal oppleve det så enkelt å sortere at maksimalt 30 % av avfallet blir restavfall. RfD skal være blant de 5 beste renovasjonsselskapene i Norge målt på kundetilfredshet*.

Hovedmål 3: RfD skal tilby en kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

RfD skal være blant de 5 beste renovasjonsselskapene i Norge målt på effektivitet*.

*) referanse: Avfall Norges benchmarking som måles hvert andre år.

Våre verdier

Visjon:

Sammen gjør vi alt avfall til verdi

Forretningsidé:

RfD skal tilby miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv renovasjon for innbyggere og kommunene i Drammensregionen

Verdier:

Samspill og glød