Renovasjonsordning i Sigdal kommune

 

1. juli overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal. Det innebærer at det nå er RfD som henter avfallet ditt. Sammen med avfallsbeholderne fikk du en rull med matavfallsposer og en rull med sekker til plastemballasje. Vi la også ved en brosjyre med praktisk informasjon om hvordan du kildesorterer, hvor du finner hentedagene dine, tips til kildesorteringsløsninger inne og informasjon om Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon.

Renovatør_foto_Katrine_Lunke

Beholderløsning og plassering 

Fakturainformasjon

Tidligere har kostnaden for renovasjon vært inkludert på fakturaen for kommunale avgifter som du har fått fra Sigdal kommune. Nå som vi har overtatt ansvaret for renovasjonsordningen vil du motta separat faktura for renovasjonsgebyr fra RfD to ganger i året. 

RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og har ulike gebyrkategorier for renovasjon. Det vanligste gebyret i 2022 er et standardgebyr på 3 748 kroner. Samarbeider du med andre er gebyret på 2 998 kr. Fakturaen for første termin i 2022 vil sendes ut i slutten av mars med forfall i april, og for de de fleste vil den være på 1 874 kroner.

RfD-02507- Foto_Katrine__Lunke (1)


Gjenvinningsstasjoner

Åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. Etter en periode vil RfD vurdere om det er behov for ytterligere justering av åpningstidene

Som innbygger i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

Inngangsbeviset brukes for at RfD skal kunne skille mellom de som har rett til fri levering og de som må betale, som næringsdrivende og innbyggere fra kommuner utenfor RfDs område. 

Velkommen til RfD!