Ny renovasjonsordning i Sigdal kommune

Fra 1. juli overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal. Den nye ordningen innebærer at det er RfD som henter avfallet ditt.

Renovatør_foto_Katrine_Lunke

Snart får du nye avfallsbeholdere

Vi har begynt å sette ut nye avfallsbeholdere til innbyggerne i Sigdal. Alle skal ha fått nye beholdere innen utgangen av november.

Ordningen med kildesortering starter 1. desember. Bruk den gamle beholderen/sekkestativet frem til det.

Sammen med de nye avfallsbeholderne får du en rull med matavfallsposer og en rull med sekker til plastemballasje. Vi legger også ved en brosjyre med praktisk informasjon om hvordan du kildesorterer, hvor du finner hentedagene dine, tips til kildesorteringsløsninger inne og informasjon om Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon.  

Har du praktiske spørsmål om kildesortering og renovasjonsordningen, kan du ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 32 04 97 00. 

Beholderløsning og plassering 

Enklere å kildesortere

Med den nye ordningen blir det enklere å kildesortere. RfD henter fem avfallstyper: Matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Du vil få nye beholdere i løpet av høsten. Dette får du lese mer om her.

RfD-02507- Foto_Katrine__Lunke (1)

Gjenvinningsstasjoner

Åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon er utvidet. Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. Etter en periode vil RfD vurdere om det er behov for ytterligere justering av åpningstidene

Som innbygger i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

Inngangsbeviset brukes for at RfD skal kunne skille mellom de som har rett til fri levering og de som må betale, som næringsdrivende og innbyggere fra kommuner utenfor RfDs område. 

Velkommen til RfD! 

Hva skjer når? 

Brosjyre (PDF): Ny renovasjonsordning

Brosjyre (PDF): Viktig informasjon om beholderløsning