Ny renovasjonsordning i Sigdal kommune

Fra 1. juli overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal. Den nye ordningen innebærer at det er RfD som henter avfallet ditt.

Renovatør_foto_Katrine_Lunke

Overgangsperiode 

Overgang til ny ordning vil skje gradvis og du trenger ikke å gjøre noe hvis du ønsker en standard beholderløsning. Hvis du ønsker en annen beholderløsning, finner du de ulike alternativene her. Frist for å melde inn endringer er 31. august. Ordningen med kildesortering starter fra desember. 

RfD overtar også driften og utvider åpningstidene på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal fra 1. juli. Du kan bruke stasjonen slik du pleier, og kan også fritt benytte deg av RfDs andre gjenvinningsstasjoner. Her finner du åpningstider til gjenvinningsstasjonene

Enklere å kildesortere

Med den nye ordningen blir det enklere å kildesortere. RfD henter fem avfallstyper: Matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Du vil få nye beholdere i løpet av høsten. Dette får du lese mer om her.

RfD-02507- Foto_Katrine__Lunke (1)

Beholderløsning og plassering 

Alle som bor i Sigdal får nye avfallsbeholdere i løpet av november, og i desember kan de tas i bruk. Her kan du lese mer om: 

Gjenvinningsstasjoner

Fra 1. juli utvides åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon. Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. Etter en periode vil RfD vurdere om det er behov for ytterligere justering av åpningstidene

Som innbygger i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

Inngangsbeviset brukes for at RfD skal kunne skille mellom de som har rett til fri levering og de som må betale, som næringsdrivende og innbyggere fra kommuner utenfor RfDs område. 

Velkommen til RfD! 

Hva skjer når? 

Brosjyre (PDF): Ny renovasjonsordning

Brosjyre (PDF): Viktig informasjon om beholderløsning