Ny renovasjonsordning i Sigdal kommune

  • Bruk de nye avfallsbeholderne for kildesortering. De "gamle" sekkestativene blir ikke lenger tømt. 

  • Du finner enkelt hentedagene dine i appen Min renovasjon eller her på rfd.no. Du kan også bestille varsel på SMS

  • Hvis du trenger litt inspirasjon for å komme i gang med sorteringen, finner du nyttige tips og råd her: Slik kildesorterer du i Sigdal 💡♻️

 

1. juli overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal. Det innebærer at det nå er RfD som henter avfallet ditt.

De "gamle" sekkestativene blir tømt for siste gang 30. november eller 1. desember. Bruk de nye avfallsbeholderne for kildesortering fra 1. desember. RfD henter avfall i de nye beholderne fra 6. desember.

Renovatør_foto_Katrine_Lunke

Har du hytte i Sigdal? Her finner du informasjon om hytterenovasjon i kommunen  

Fra 1. desember kan du ta i bruk de nye avfallsbeholderne for kildesortering

Vi har satt ut nye avfallsbeholdere i Sigdal, og snart kan innbyggerne sortere matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Alle skal ha fått nye beholdere innen utgangen av november, som skal tas i bruk fra 1. desember. Vi vil da starte utfasingen av dagens ordning og gå over til den nye kildesorteringsløsningen.

Sammen med de nye avfallsbeholderne har du fått en rull med matavfallsposer og en rull med sekker til plastemballasje. Vi la også ved en brosjyre med praktisk informasjon om hvordan du kildesorterer, hvor du finner hentedagene dine, tips til kildesorteringsløsninger inne og informasjon om Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon.  

Beholderløsning og plassering 

Fakturainformasjon

Tidligere har kostnaden for renovasjon vært inkludert på fakturaen for kommunale avgifter som du har fått fra Sigdal kommune. Nå som vi har overtatt ansvaret for renovasjonsordningen vil du motta separat faktura for renovasjonsgebyr fra RfD to ganger i året. 

RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og har ulike gebyrkategorier for renovasjon. Det vanligste gebyret i 2021 er et standardgebyr på 3 645 kroner. Samarbeider du med andre er gebyret på 2 915 kr. Fakturaen for andre halvår 2021 vil sendes ut i slutten av november med forfall i desember, og for de de fleste vil den være på 1 823 kroner.

RfD-02507- Foto_Katrine__Lunke (1)


Gjenvinningsstasjoner

Åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon er utvidet. Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. Etter en periode vil RfD vurdere om det er behov for ytterligere justering av åpningstidene

Som innbygger i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

Inngangsbeviset brukes for at RfD skal kunne skille mellom de som har rett til fri levering og de som må betale, som næringsdrivende og innbyggere fra kommuner utenfor RfDs område. 

Velkommen til RfD! 

Hva skjer når? 

  • Juli: RfD overtok renovasjons-ordningen i Sigdal kommune. Åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon er utvidet.
  • August: Du fikk tilsendt informasjon om den nye ordningen, og valg av beholderløsning i posten. 
  • November: Du får levert nye avfallsbeholdere. Du mottar også faktura for andre halvår 2021. 
  • Desember: Du kan ta de nye beholderne i bruk og kildesortere avfallet ditt. 

Brosjyre (PDF): Ny renovasjonsordning

Brosjyre (PDF): Viktig informasjon om beholderløsning

Slik kildesorterer du i Sigdal