Nye avfallsbeholdere

Nå blir det snart enklere for deg å kildesortere. Overgangen til den nye ordningen vil skje gradvis i løpet av høsten. Du får nye avfallsbeholdere levert i november, og i desember kan du ta disse i bruk. 

I disse dager sender vi per post ut viktig informasjon om beholderløsning: 

Renovatør
RfD henter fem avfallstyper hjemme hos deg; matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Hva må du gjøre?

Du trenger ikke gjøre noe hvis du ønsker standardløsningen, bare rydde plass til beholderne. Da vil du automatisk få en standard beholderløsning i november. Hvis du ønsker en annen beholderløsning melder du fra om dette innen 31. august. De nye avfallsbeholderne blir plassert på samme sted som avfallsløsningen du har i dag.

Du kan melde inn en endring via Min side eller ta kontakt med RfDs kundeservice på post@rfd.no eller telefon 32 04 97 00 i løpet av august. 

Standardløsning

Du trenger ikke gjøre noe hvis du ønsker standardløsningen, bare rydde plass til beholderne. Her kan du leser mer om krav til beholderplassering.

Med en standardløsning får hver husstand tre avfallsbeholdere:

 • En 260 liter todelt beholder. En del til matavfall, og en del til restavfall.
 • En 240 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje. 
 • Sekker for plastemballasje.

Årlig renovasjonsgebyr for standardløsning i 2021 er 3 645 kroner. I 2021 fakturerer RfD kun for andre halvår og for standardløsning utgjør dette 1 823 kroner. 

RfD_standardløsning
Slik er den nye standardløsningen for avfallsbeholderne.

Samarbeid om felles beholdere

Vi oppfordrer alle som kan til å inngå et beholdersamarbeid med en eller flere naboer. Alle husstandene må være enige for at et samarbeid skal kunne opprettes. Hvis du har flere boenheter på din eiendom, regnes hver av disse som egne husstander.

Husstander som ønsker å samarbeide om felles avfallsbeholdere kan velge en samarbeidsløsning. Hvor mange og hvor store beholdere dere får, avhenger av hvor mange husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har.

Ønsker du å samarbeide med en eller to naboer, kan en av dere melde inn dette via Min side eller ta kontakt med RfDs kundeservice på post@rfd.no eller telefon 32 04 97 00 i løpet av august. 

Årlig renovasjonsgebyr for alle samarbeidsløsninger i 2021 er 2 915 kroner per husstand.

Samarbeid mellom to husstander

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • En 240 liter beholder for restavfall.
 • To 240 liter beholdere for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.
RfD_tre_husstander
Beholderløsning for samarbeid mellom to husstander.


Samarbeid mellom tre husstander

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • En 360 liter beholder for restavfall.
 • En 660 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass-/og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.
RfD_to_husstander
Beholderløsning for samarbeid mellom tre husstander.

Samarbeid mellom flere enn tre husstander: 

Hvis dere er flere enn tre husstander som ønsker å samarbeide om beholdere, må en av dere melde fra til RfDs kundeservice på post@rfd.no eller telefon 32 04 97 00 i løpet av august. Alle husstander må være enige for at et samarbeid skal kunne opprettes. Fra august kan du laste ned et samtykkeskjema som skal signeres av alle husstander. Signert samtykkeskjema sendes RfD. Du vil få mer informasjon i posten i august.  

Klikk her for en oversikt over hvilken beholderløsning som kan passe til dere 

Storfamilieløsning

Har din husstand behov for mer plass til avfallet, kan du velge en storfamilieløsning med fem beholdere.Ønsker du denne løsningen, kan du melde inn dette via Min side eller ta kontakt med RfDs kundeservice på post@rfd.no eller telefon 32 04 97 00 i løpet av august. 

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • En 240 liter beholder for restavfall.
 • To 240 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.

Årlig renovasjonsgebyr for storfamilieløsning i 2021 er 4 739 kroner.

RfD_tre_husstander
Storfamilieløsning for deg med behov for mer plass til avfallet. 

Størrelser på beholdere

Her er en oversikt over størrelser og mål på avfallsbeholdere. 

Volum

Antall hjul

Høyde 

Bredde 

Dybde  

140 liter

2 hjul

1110 mm

500 mm

550 mm

240 liter

2 hjul

1110 mm

580 mm

730 mm

260 liter

2 hjul

1100 mm

630 mm

680 mm

360 liter

2 hjul

1110 mm

700 mm

900 mm

660 liter

4 hjul

1200 mm

1365 mm

845 mm

Nedgravde avfallsløsninger

Nedgravde containere leveres i forskjellige størrelser og utforminger. Løsningen kan tilpasses nærmest et hvert behov, men er anbefalt for større samarbeid som har mellom 10 og 300 boenheter. Nedgravde avfallsløsninger har innkaståpning over bakken og oppsamlingsbeholder under bakken. De er lite plasskrevende i forhold til tradisjonelle avfallsbeholdere og containere. Kontakt oss for mer informasjon. 

Hjemmekompostering

Vår ordning for matavfallet tar godt vare på ressursene i matavfallet. Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved ‘’Den magiske fabrikken’’ i Tønsberg.

Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produsere kompost til bruk i egen hage. Når du komposterer skal alt matavfall fra husholdningen i en isolert kompostbeholder som er godkjent av RfD.  Det er viktig at hjemmekompostering skjer etter gitte kriterier og at komposteringen utføres hele året, slik at ikke noe matavfall havner i restavfallet. 

For å kunne starte med hjemmekompostering må du skaffe deg en kompostbinge som RfD har godkjent og mottatt søknad om. Her kan du søke om hjemmekompostering.

Årlig renovasjonsgebyr for hjemmekompostering:

 • Standardløsning i 2021 er 3 270 kroner.
 • Storfamilieløsning i 2021 er 4 364 kroner.
 • Samarbeidsløsning i 2021 er 2 540 kroner per husstand. Alle husstander i samarbeidet må ha en hjemmekomposteringsløsning som er godkjent av RfD.

Her kan du få mer informasjon om hjemmekompostering, kriterier for hjemmekompostering og en oversikt over godkjente kompostbinger.