Samarbeidsløsninger 4-10 husstander

Hvis dere er flere enn tre husstander som ønsker å samarbeide om beholdere, må en av dere melde fra i løpet av august. Alle husstander må være enige for at et samarbeid skal kunne opprettes. Her kan du laste ned et samtykkeskjema som skal signeres av alle husstander. Signert samtykkeskjema sendes RfD. Du vil få mer informasjon i posten i august. 

Beholderløsninger

Her er en oversikt over anbefalte beholderløsninger, men ta gjerne kontakt med oss for å finne de rette beholderstørrelsene for ditt samarbeid.  

Samarbeid mellom fire husstander:

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • To 240 liter beholder for restavfall.
 • En 660 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 240 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje

Samarbeid mellom fem husstander:

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • To 240 liter beholder for restavfall.
 • En 660 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 240 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.

Samarbeid mellom seks eller sju husstander:

 • En 240 liter beholder for matavfall.
 • En 660 liter beholder for restavfall.
 • To 660 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • En 240 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker for plastemballasje.

Samarbeid mellom åtte husstander:

 • En 240 liter beholder for matavfall
 • En 660 liter beholder for restavfall.
 • En 140 liter beholder for restavfall.
 • To 660 liter beholdere for papir, papp og kartong.
 • En 240 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker eller en 660 liter beholder for plastemballasje.

Samarbeid mellom ni husstander:

 • En 240 liter beholder for matavfall
 • En 660 liter beholder for restavfall.
 • En 240 liter beholder for restavfall.
 • Tre 660 liter beholdere for papir, papp og kartong.
 • To 240 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker eller en 660 liter beholder for plastemballasje.

Samarbeid mellom ti husstander:

 • En 240 liter beholdere for matavfall.
 • En 660 liter beholder for restavfall.
 • En 360 liter beholder for restavfall.
 • Tre 660 liter beholder for papir, papp og kartong.
 • To 240 liter beholder for glass- og metallemballasje.
 • Sekker eller en 660 liter beholder for plastemballasje.

 

Dersom det er flere enn 10 boenheter som ønsker å samarbeide, ta kontakt med RfD på post@rfd.no eller telefon 32 04 97 00.

Størrelser på beholdere

Her er en oversikt over størrelser og mål på avfallsbeholdere. 

Volum

Antall hjul

Høyde 

Bredde 

Dybde  

140 liter

2 hjul

1110 mm

500 mm

550 mm

240 liter

2 hjul

1110 mm

580 mm

730 mm

260 liter

2 hjul

1100 mm

630 mm

680 mm

360 liter

2 hjul

1110 mm

700 mm

900 mm

660 liter

4 hjul

1200 mm

1365 mm

845 mm