Næringskunder

Renovasjonstilbudet fra RfD er basert på at næringskunden kildesorterer alt avfallet sitt. Det betyr at matavfall, restavfall, plastemballasje, papiravfall og glass- og metallemballasje skal sorteres ut i egne merkede oppsamlingsenheter som RfD stiller til rådighet.

RfD forplikter seg til å:

 • Sørge for innsamling, transport og behandling av avfallet.
 • Utlevere avtalte beholdere og plassere dem i samråd med kunden.
 • Gi informasjon og veiledning om beholderstørrelser, hentetider og hvordan avfallet skal sorteres.
 • Hente avfallet til faste, avtalte tider.
 • Tilby ekstratømming ved behov etter fastsatte priser.

Næringskunder forplikter seg til å:

 • Kildesortere alt avfallet.
 • Bruke beholderne riktig.
 • Sørge for at beholderne er tilgjengelige for tømming på hentedagen.
 • Melde fra om skader eller mangler på beholdere.


Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet. Her finner du en prisliste og kriterer for å inngå avtale med RfD. 

Hentefrekvens

 • Mat- og restavfall blir hentet annenhver uke
 • Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
 • Glass- og metallemballasje blir hentet hver åttende uke

Ta kontakt med oss på e-post for å inngå avtale, så tar vi hånd om avfallet til bedriften din.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men alle næringskunder kan benytte seg av gjenvinningsstasjonen mot betaling.