Hytterenovasjon i Sigdal

1. juli 2021 overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal. Sigdal er en stor hyttekommune, og RfD har ansvar for å hente avfall fra alle hyttene i kommunen.

Vi jobber nå med å endre ordningen slik at du kan kildesortere på hytta. Den nye ordningen vil være klar i løpet av 2022, og du vil gradvis merke endringer frem til alt er på plass.

Overgangsperiode

Dagens løsning med 31 avfallspunkter skal i løpet av året reduseres til ca. 16 større punkter for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Vi tar utgangspunkt i de eksisterende avfallspunktene når vi jobber med plassering av de nye. Der det er mulig, vil vi plassere de nye punktene i nærheten av eller på samme sted som de eksisterende punktene. Vi ønsker å gjøre det lett å kildesortere, og gjør det vi kan for å ivareta hytteeiernes ønsker og behov.

  • Før 1. juli: Bruk de samme avfallscontainerne for restavfall som før. Disse avfallspunktene skal kun brukes av de som har hytterenovasjon. Har du større mengder avfall, næringsavfall, EE-avfall eller farlig avfall, skal dette leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å sette fra seg avfall eller andre gjenstander ved siden av avfallscontainerne. 

  • Fra 1. juli: Flere av avfallspunktene vil være klare fra 1. juli og andre kommer på plass litt senere. Det vil plasseres ut midlertidige renovasjonsløsninger for kildesortering frem til de nye avfallspunktene er klare. Du vil om kort tid finne oppdatert informasjon om plassering av permanente og midlertidige løsninger her. 

Slik blir ordningen

Du som hytteeier kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner i RfDs område. I tillegg kan du fritt benytte alle RfDs gjenvinningsstasjoner, dette er inkludert i renovasjonsgebyret for hytta.

Alle hytteeiere vil i god tid få tilsendt informasjon om ordningen og få en oversikt over hvor de felles avfallspunktene blir plassert. Du får også tilsendt to nøkkelbrikker som brukes til å låse opp lukene på containerne. 

crop_fe5_u8L0_864a12fe-4741-4225-8097-c8247db4d329
Eksempel på felles avfallspunkt med containere for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. 

Fakturainformasjon

Du vil motta en faktura for renovasjonsgebyr to ganger i året. (Tidligere har kostnaden for hytterenovasjon vært inkludert på fakturaen for kommunale avgifter som du har fått fra Sigdal kommune).

RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og har ulike gebyrkategorier for hytterenovasjon. Det vanligste gebyret i 2022 er 1 950 kroner, som er omtrent halvparten av et standardgebyr. Fakturaen for første halvår ble utsendt i mars og for de de fleste var den på 975 kroner. 

Velkommen til Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon

Har du større mengder avfall, næringsavfall, EE-avfall eller farlig avfall, skal dette leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å sette fra seg avfall eller andre gjenstander ved siden av containerne på avfallspunktene.

Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19, og adressen er Eggedalsveien 244, 3358 Nedre Eggedal. 

Som hytteiere i Sigdal har du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. 

Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

crop_fe5_u8L0_7981d895-7a0f-44d3-b4f2-264ee85a3bbe

Digitalt møte om hytterenovasjon

Tirsdag 2. november 2021 arrangerte RfD et digitalt møte om hytterenovasjon. I møtet presenterte vi vårt forslag til den nye ordningen, og ønsket innspill fra dere hytteeiere. Vi oppfordret til å stille spørsmål i chatten underveis i møtet. Presentasjon og opptak av møtet finner du her.

Hva skjer når?

I løpet av året blir det satt opp nye felles avfallspunkter i tilknytning til de ulike hytteområdene. Hytteeiere kan kildesortere på hytta og fritt benytte alle avfallspunktene etter behov. 
  • April 2022: Vi er i planleggingsfasen og har dialog med grunneiere, kommunen og andre offentlige instanser for plassering av avfallspunktene. 
  • Mars 2022: Fakturaen for første halvår 2022 sendes ut med forfall i april.
  • November 2021: Du får tilsendt et informasjonsskriv om den nye ordningen. Fakturaen for andre halvår 2021 sendes ut med forfall i desember.
  • Høsten 2021: Vi starter arbeidet med å endre renovasjonsordningen slik at du kan kildesortere på hytta. 
  • Juli 2021: RfD overtar renovasjonsordningen i Sigdal kommune. Åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon er utvidet