Hytterenovasjon i Sigdal

I løpet av sommeren har alle med hytte i Sigdal fått tilgang til felles avfallspunkter med containere for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Dette innebærer at de gamle containerne for restavfall rundt i hytteområdene er fjernet.

Spørsmål og svar om hytterenovasjon i Sigdal 

Sigdal_avfallsløsning_web
Hammarflata ved Haglebuveien

Felles avfallspunkter for kildesortering 

De fleste avfallspunktene var klare 1. juli, mens noen blir ferdige litt senere. Det er plassert ut midlertidige containere for kildesortering ved de avfallspunktene som ikke er ferdig bygget ennå.

Alle avfallspunktene kan benyttes etter behov, på tvers av hytteområder og kommuner i RfDs område.

 1. Hammarflata ved Haglebuveien, Haglebu nordøst
 2. Buin nord, 400 meter nord for Buin 
 3. Nordbygda ved Sandvasseterveien, ved avkjøring fra FV287 
 4. Frøvollseterveien ved kryss Vestbygda
 5. Tempelseterveien ved Eggedal sentrum 
 6. Tempelseterveien ved bommen
 7. Djupsjøveien ved Kannamyrlia 
 8. Grønhovdsroa før utkjøring på FV287
 9. Nedalsveien etter bommen 
 10. Borofjellveien ved krysset til Ulbergsveien 
 11. Avfallspunktet er under planlegging og vil plasseres langs FV287 ved Soneren. Mer informasjon kommer. 
 12. Sandsbråtan ved badeplassen 
 13. Hiåsskogveien ved Dammen 
 14. Avfallspunktet er under planlegging og vil plasseres langs FV287.
  Mer informasjon kommer.
 15. Lauvnesveien ved kryss Grenskogveien
 16. Gamleseterveien ved Ingraseterlia 
 17. Djupsjøen nedenfor Solehøgda, etter bommen

Her finner du kart og mer detaljert informasjon om avfallspunktene

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike avfallspunktene for hytterenovasjon er plassert, markert med grønt. Gjenvinningsstasjoner er markert med oransje. 

Elektronisk nøkkelbrikke

Utplasserte containere er kun for hytterenovasjon og er derfor utstyrt med elektronisk lås. I informasjonspakken du mottok før sommeren er det to nøkkelbrikker som brukes for å åpne lukene på containerne. Disse tilhører din hytteeiendom, og kan benyttes på alle avfallspunktene for hytter i RfDs område. Ved salg av hytta må nøkkelbrikken overleveres til ny eier. 

Du kan henvende deg til oss i RfD for å få tilsendt en ny nøkkelbrikke eller om du trenger flere brikker. Nøkkelbrikker vil du også finne på kommunehuset i Sigdal eller på Nedre Eggedal og Enger gjenvinningsstasjoner.

RfD-02668- Foto_Katrine__Lunke
Eksempel på felles avfallspunkt med containere for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Matavfallsposer

Du vil finne matavfallsposer på hvert av avfallspunktene i tilknytning til de ulike hytteområdene.

Om avfallspunkter og plassering

Det er mange hensyn å ta når man skal plassere nye avfallscontainere. Vurderinger om hvor mange avfallspunkter det skal være og hvor disse skal stå, gjøres av RfD i samråd med Sigdal kommune, Viken fylkeskommune, grunneiere og hytteeiere. 

Kildesortering krever også større plass enn en enkelt container, derfor er det ikke mulig å fortsette å bruke alle de tidligere plassene. Det er strenge krav, blant annet til av- og påkjøring til fylkesvei, snuplass for renovasjonsbil hele året, og snøbrøyting foran og bak containerne.

Det har vært et ønske om å holde gebyrene på et rimelig nivå, og det har vært lagt vekt på rasjonelle løsninger med færre og mer sentralt plasserte avfallspunkter. De punktene som nå settes opp, ligger slik at de er tilgjengelige og i nær tilknytning til flest mulig hytter. Når antallet punkter reduseres, innebærer det dessverre også at enkelte hytteeiere får lengre vei.

Hytteeierne vil få tilgang til alle avfallspunktene, slik at de skal kunne benytte seg av det som ligger best til med tanke på deres kjørevei. Alle hytteeiere har også tilgang til fri bruk av gjenvinningsstasjonene.   

Fakturainformasjon

Du vil motta en faktura for renovasjonsgebyr to ganger i året. (Tidligere har kostnaden for hytterenovasjon vært inkludert på fakturaen for kommunale avgifter som du har fått fra Sigdal kommune).

RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og har ulike gebyrkategorier for hytterenovasjon. Det vanligste gebyret i 2024 er 2 420 kroner, som er omtrent halvparten av et standardgebyr. 

Velkommen til Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon

Har du større mengder avfall, næringsavfall, EE-avfall eller farlig avfall, skal dette leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å sette fra seg avfall eller andre gjenstander ved siden av containerne på avfallspunktene.

Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19, og adressen er Eggedalsveien 244, 3358 Nedre Eggedal. 

Som hytteier i Sigdal har du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. 

Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

crop_fe5_u8L0_7981d895-7a0f-44d3-b4f2-264ee85a3bbe