Kart og detaljert informasjon om avfallspunktene i Sigdal

De fleste avfallspunktene var klare 1. juli, mens noen blir ferdige litt senere. Det plasseres ut midlertidige containere for kildesortering ved de avfallspunktene som ikke er ferdig bygget ennå. 

 1. Hammarflata ved Haglebuveien, Haglebu nordøst. Samme plassering som før. 
 2. Buin nord, 400 meter nord for Buin og syd for Slokoveien og Solliseterveien. Ny plassering.
 3. Nordbygda ved Sandvasseterveien, ved avkjøring fra FV287 til Sandvasseterveien. Innkjøringen er fra Sandvasseterveien. Ny plassering i nærheten av tidligere avfallspunkt.
 4. Frøvollseterveien ved kryss Vestbygda. Samme plassering som før. 
 5. Tempelseterveien, ved Eggedal sentrum. Ny plassering i nærheten av tidligere avfallspunkt. (Punktet flyttes ca. 100 meter oppover Tempelseterveien.) Avfallspunktet ligger før brua, ca. 300 meter ovenfor kryss Eggedalsveien/Tempelseterveien/Eggedal sentrum.
 6. Tempelseterveien ved bommen. Samme plassering som før. 
 7. Djupsjøveien ved Kannamyrlia. Samme plassering som før ved krysset til Kannarmyrlia. 
 8. Grønhovdsroa før utkjøring på FV287, nederst i Grønhovdsroa langs Eggedalsveien, ca. 3 - 4 km for Nordre Eggedal. Ny plassering i nærheten av tidligere punkt. 
 9. Nedalsveien etter bommen. Samme plassering som før med avkjøring til Nedalsveien fra Eggedalsveien. 
 10. Borofjellveien ved krysset til Ulbergsveien, langs Ulbergsveien ca. 200 meter opp Borofjellveien. Samme plassering som før. 
 11. Avfallspunktet er under planlegging
 12. Sandsbråtan ved badeplassen.  Ny plassering i nærheten av tidligere punkt, ca. 3 km nord for Prestfoss. 
 13. Hiåsskogveien ved Dammen. Samme plassering som før. 
 14. Avfallspunktet er under planlegging og vil etter planen plasseres langs FV287 syd for Vadsroa. Mer informasjon kommer.
 15. Lauvnesveien ved kryss Grenskogveien.  Samme plassering som før, rett ved grensen til Flesberg. 
 16. Gamleseterveien ved Ingraseterlia (nytt punkt)
 17. Djupsjøveien ved Solehøgda, ved kommunegrensen.

Alle avfallspunktene kan benyttes etter behov, på tvers av hytteområder og kommuner i RfDs område.

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike avfallspunktene for hytterenovasjon er plassert, markert med grønt. Gjenvinningsstasjoner er markert med oransje. Avfallspunktene i Sigdal vil være klare fra 1. juli.