Kart og detaljert informasjon om avfallspunktene i Sigdal

De fleste avfallspunktene var klare 1. juli, mens noen blir ferdige litt senere. Det plasseres ut midlertidige containere for kildesortering ved de avfallspunktene som ikke er ferdig bygget ennå. 

 1. Hammarflata ved Haglebuveien, Haglebu nordøst. Samme plassering som før. 
 2. Buin nord, 400 meter nord for Buin og syd for Slokoveien og Solliseterveien. Ny plassering. Punktet er ikke klart og det er satt ut en midlertidig avfallsløsning med bunntømte containere. På sikt skal løsningen erstattes av større nedgravde containere på motsatt side av veien.   
 3. Sandvasseterveien, ved avkjøring fra FV287. Ny plassering i nærheten av tidligere avfallspunkt. Avfallspunktet er ikke klart og det er satt ut en midlertidig løsning med bunntømte containere. I løpet av høsten vil løsningen erstattes av større nedgravde containere. 
 4. Frøvollseterveien ved kryss Vestbygda. Samme plassering som før. 
 5. Tempelseterveien, ved Eggedal sentrum. Ny plassering i nærheten av tidligere avfallspunkt. (Punktet flyttes ca. 100 meter oppover Tempelseterveien.) Punktet er ikke klart og det er derfor satt ut en midlertidig løsning med bunntømte containere på det tidligere avfallspunktet. I løpet av høsten vil denne løsningen erstattes av større nedgravde containere. 
 6. Tempelseter ved Saga. Samme plassering som før. Punktet er ikke klart og det er satt ut en midlertidig avfallsløsning med bunntømte containere. På sikt skal løsningen erstattes av større nedgravde containere. Vi planlegger også et mindre avfallspunkt med bunntømte containere i nærheten av dette punktet. 
 7. Djupsjøveien ved Solehøgda. Samme plassering som før ved Røde Kors hytta innenfor bom. Avfallspunktet er ikke klart og det er satt ut en midlertidig løsning med bunntømte containere. På sikt vil løsningen erstattes av større nedgravde containere. Vi planlegger også et mindre avfallspunkt med bunntømte containere i nærheten av dette punktet. 
 8. Grønhovdsroa før utkjøring på FV287, nederst i Grønhovdsroa langs Eggedalsveien, ca. 3 - 4 km for Nordre Eggedal. Ny plassering i nærheten av tidligere punkt. 
 9. Nedalsveien etter bommen. Samme plassering som før med avkjøring til Nedalsveien fra Eggedalsveien. 
 10. Borofjellveien ved krysset til Ulbergsveien, langs Ulbergsveien ca. 200 meter opp Borofjellveien. Samme plassering som før. 
 11. Avfallspunktet er under planlegging. Mer informasjon kommer. 
 12. Sandsbråtan ved badeplassen.  Ny plassering i nærheten av tidligere punkt, ca. 3 km nord for Prestfoss.  
 13. Hiåsskogveien ved Dammen. Samme plassering som før. 
 14. Avfallspunktet er under planlegging. Mer informasjon kommer.
 15. Lauvnesveien ved kryss Grenskogveien.  Samme plassering som før, rett ved grensen til Flesberg. 

Alle avfallspunktene kan benyttes etter behov, på tvers av hytteområder og kommuner i RfDs område.

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike avfallspunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med "H") og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G».