Levering av avfall på gjenvinningsstasjonen

Nå møter du både automat og bom på de fleste gjenvinningsstasjonene, men reglene er de samme som før. Innbyggerne i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker har betalt gjennom renovasjonsgebyret og kan fritt levere eget husholdningsavfall på alle gjenvinningsstasjonene. Næringsdrivende har ikke betalt renovasjonsgebyr og må derfor betale ved levering.

Husholdningsavfall

Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv. 

Bygg- og rivningsavfall

Avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering, graving og rivning må betales for ved levering. Gravemasser og større mengder bygg- og rivningsavfall oppstår normalt ikke i den daglige husholdningen og er ikke dekket av renovasjonsgebyret. Mindre mengder fra vedlikeholdsarbeider som du har utført selv (inntil 400 kilo) regnes allikevel som husholdningsavfall og leveres fritt. Du kan ikke påregne gratis levering hvis du kjører flere lass fra samme prosjekt. Kundeveileder på stasjonen har anledning til å utvise skjønn overfor privatpersoner ved engangstilfeller. Her finner du priser og mer informasjon om bygg- og rivningsavfall.

Næringsavfall

Det er en utbredt misforståelse at næringsdrivende som utfører arbeid for private husholdninger, som husbygging, oppussing og gartnerarbeid, regner avfallet som husholdningsavfall. Når næringsdrivende utfører arbeid for privatpersoner er avfallet som oppstår næringsavfall. Selv om arbeidet utføres for en privat kunde regnes det ikke som husholdningsavfall, og det kan derfor ikke leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Denne regelen gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet. Her finner du prisliste for næringsavfall.

  • Næringsavfall dekkes ikke av renovasjonsgebyret.
  • Gratis levering på gjenvinningsstasjonen gjelder kun husholdningsavfall.
  • Alt avfall fra næringsvirksomhet er næringsavfall.

Farlig avfall

Farlig avfall kan selv i små mengder gjøre stor skade på mennesker og dyr hvis det kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. En husholdning kan fritt levere inntil 1000 kilo farlig avfall per år. Les mer om farlig avfall.

 

Skjerping av praksis

For de aller fleste vil det ikke bli noen forandring, og dette er ingen endring av reglene. Det har aldri vært gratis å levere næringsavfall, verken om arbeidene er utført for privatpersoner eller næringsdrivende. Nå gjør vi det lettere å skille de som skal betale for avfall fra de som allerede har betalt. Da vil innbyggerne slipper å betale for den ekstra kostnaden næringsavfallet utgjør. 

For å skille næringsavfall og husholdningsavfall gjøres flere tiltak. Ved innkjøringen på flere av stasjonene er det satt opp en automat med bom. Der trykker du deg gjennom noen valg, før du kjører inn på stasjonen. I tillegg lanserer RfD snart en app med et personlig inngangsbevis som identifiserer deg som innbygger i Drammensregionen. Ved fremvisning av appen, får man fritt levere avfall fra sin egen husholdning, mens de som utfører arbeid for andre må betale.

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for RfDs gjenvinningsstasjoner.