Levering av avfall på gjenvinningsstasjonen

Praksisen skjerpes for levering av næringsavfall (inkludert bygg- og rivningsavfall) på gjenvinningsstasjonene. Hensikten er å sikre at innbyggerne slipper å bli belastet for næringslivets kostnader gjennom renovasjonsgebyret.

Innbyggerne i Drammensregionen har betalt gjennom renovasjonsgebyret og kan fritt levere husholdningsavfall på alle gjenvinningsstasjonene. Næringsdrivende har ikke betalt renovasjonsgebyr og må derfor betale ved levering.

Hva er husholdningsavfall?

Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på eiendommen eller boligen som du har utført selv. 

Bygg- og rivningsavfall, dvs. større mengder avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering og rivning, er ikke definert som husholdningsavfall og er ikke dekket av renovasjonsgebyret. Dette gjelder uansett hvem som leverer avfallet. Slikt avfall kan leveres på gjenvinningsstasjonen mot betaling. 

Levering av næringsavfall

Det er en utbredt misforståelse at næringsdrivende som utfører arbeid for private husholdninger, som husbygging, oppussing og gartnerarbeid, regner avfallet som husholdningsavfall. Når næringsdrivende utfører arbeid for privatpersoner er avfallet som oppstår næringsavfall. Selv om arbeidet utføres for en privat kunde regnes det ikke som husholdningsavfall, og det kan derfor ikke leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Denne regelen gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet.

  • Næringsavfall dekkes ikke av renovasjonsgebyret.
  • Gratis levering på gjenvinningsstasjonen gjelder kun husholdningsavfall.
  • Alt avfall fra næringsvirksomhet er næringsavfall.

Skjerping av praksis

For de aller fleste vil det ikke bli noen forandring, og dette er ingen endring av reglene. Det har aldri vært gratis å levere næringsavfall, verken om arbeidene er utført for privatpersoner eller næringsdrivende. Nå gjør vi det lettere å skille de som skal betale for avfall fra de som allerede har betalt. Da vil innbyggerne slipper å betale for den ekstra kostnaden næringsavfallet utgjør. 

For å skille næringsavfall og husholdningsavfall gjøres flere tiltak. Blant annet lanserer RfD snart en app med et inngangsbevis som identifiserer deg som innbygger i Drammensregionen. Ved fremvisning av appen, får man fritt levere avfall fra sin egen husholdning, mens de som utfører arbeid for andre må betale.

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for RfDs gjenvinningsstasjoner.