Oppdatert: 06.09.2023

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø. 

Farlig avfall skal være merket med faresymbol. Er du i tvil om noe er farlig avfall er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.

Slik gjør du det

 1. Ha en fast plass der du samler farlig avfall.
 2. Lever det farlige avfallet i originalemballasjen om mulig. Du kan også bruke en annen emballasje og skrive på hva den inneholder.
 3. Lever til gjenvinningsstasjonen.
bilde_847-800x552.jpeg
Foto: LOOP, farlig avfall

Eksempler på farlig avfall

 • Maling, løsemidler og lakk
 • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk og kraftvask
 • Bilprodukter som spillolje og oljefilter
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser og gass
 • Gradestokker og termometer
 • Batterier og bilbatterier
 • Brannslukningsapparater
 • Asbest og byggisopor
 • Trykkimpregnert trevirke
bilde_1843-800x534.jpeg

Hva skjer med farlig avfall?

Farlig avfall leverer du gratis på gjenvinningsstasjonen og helst i originalemballasjen. Der blir det behandlet på den måten som er best egnet for den enkelte avfallstypen. Noen av stoffene kan brennes på høy varme, noen stoffer kan brukes på nytt, mens andre ikke har annen egnet sluttbehandling enn forsvarlig deponering.

Hvorfor skal du sortere farlig avfall?

Farlig avfall kan gjøre stor skade på mennesker, dyr og planter hvis det kommer ut i naturen. Når du leverer det til gjenvinningsstasjonen blir det tatt hånd om på en forsvarlig måte.

bilde_1786-800x534.jpeg
Foto: LOOP, farlig avfallsmottak