Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Farlig avfall

Farlig avfall kan selv i små mengder gjøre stor skade på mennesker og dyr hvis det kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Er du er i tvil om noe du skal kaste inneholder farlige stoffer? Lever det på gjenvinningsstasjonen for sikkerhets skyld.

Eksempler på farlig avfall

  • Maling, løsemidler og lakk
  • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk og kraftvask
  • Bilprodukter som spillolje og oljefilter
  • Plantevernmidler
  • Spraybokser og gass
  • Gradestokker og termometer
  • Batterier og bilbatterier
  • Brannslukningsapparater
  • Asbest og byggisopor
  • Trykkimpregnert trevirke

Hva skjer med farlig avfall?

Farlig avfall leverer du gratis på gjenvinningsstasjonen og helst i originalemballasjen. Der blir det behandlet på den måten som er best egnet for den enkelte avfallstypen. Noen av stoffene kan brennes på høy varme, noen stoffer kan brukes på nytt, mens andre ikke har annen egnet sluttbehandling enn forsvarlig deponering.

Hvorfor skal du sortere farlig avfall?

Farlig avfall kan gjøre stor skade på mennesker, dyr og planter hvis det kommer ut i naturen. Når du leverer det til gjenvinningsstasjonen blir det tatt hånd om på en forsvarlig måte.