Bli fakturakunde

Næringsdrivende kan levere avfall på noen av RfD sine gjenvinningsstasjoner mot betaling

Næringsdrivende kan også søke om kreditt og bli fakturakunde. Fakturering vil skje fortløpende og med 20 dagers betalingsfrist.

For å få innvilget kredit hos RfD og bli fakturakunde, må du ta med kopi av firmaattest ved første besøk på gjenvinningsstasjonen. Det vil da bli gjennomført en kredittsjekk av selskapet, som avgjør om kreditt blir innvilget eller avslått.