Oppdatert: 15.01.2024

Bli fakturakunde

Næringsdrivende kan søke om kreditt og bli fakturakunde hos RfD. Fakturering skjer fortløpende og med 30 dagers betalingsfrist. Faktura skal betales innen forfall og regler på gjenvinningsstasjonen må følges. 

Hvordan søke om kreditt for å bli fakturakunde:

Henvend deg i mottak for farlig avfall, første gang du besøker gjenvinningsstasjonen. Der oppgir du virksomhetens organisasjonsnummer, hvilken avdeling det gjelder (dersom flere), navn, telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i virksomheten. Du må også signere på et dokument hvor du oppgir din kontaktinformasjon.  

På stedet blir det utført en kredittsjekk av virksomheten, som avgjør om kreditt blir innvilget eller avslått. Dersom kreditt innvilges får du med deg et bedriftskort. Kortet kan virksomheten benytte til å levere avfall på alle våre gjenvinningsstasjoner som tar imot ordinært næringsavfall, og dere vil motta en faktura i etterkant av leveringen. 

Hvordan benytte bedriftskort på gjenvinningsstasjonene:

  1. På vei inn skanner du bedriftskortet på automaten.
  2. Velg avfallstypen som skal leveres.
  3. Skriv hva fakturaen skal merkes med (PO/referanse).
  4. Ta kvitteringen som blir skrevet ut og kjør inn,
  5. På vei ut etter levering skanner du bedriftskortet på automaten.
  6. Takk for besøket!

Om din virksomhet også ønsker å levere farlig avfall, må det sendes e-deklarasjon eller fullmakt i forkant av levering. Her får du mer informasjon om farlig avfall og deklarering.