Oppdatert: 07.09.2021

Farlig avfall og deklarering

Myndighetene har innført elektronisk deklarering av farlig avfall. Det er ikke lenger anledning til å levere deklarasjon på papir.

For å kunne ta i bruk løsningen må bedriften selv klargjøre for elektronisk deklarering. Det gjøres ved å utnevne en egen administrator for bedriften. Deretter oppretter administrator en bedriftsprofil og brukere som skal foreta deklarering på avfallsdeklarering.no

Fullmakt

Bedrifter kan også gi fullmakt til RfD ved den enkelte gjenvinningsstasjon til å deklarere avfallet på vegne av bedriften. For å gi RfD fullmakt, må administrator for bedriften søke opp RfDs virksomhetsnummer. RfDs virksomhetsnummer er 984 554 257.

Slik gjør du det: 

 1. Gå inn på Avfallsdeklarering.no
 2. På høyre side ser du at det står ”Administrasjon” med hvit skrift over området for innlogging
 3. Klikk deg inn på ”Administrasjon”
 4. Logg deg inn ved bruk av bankid
 5. Velg virksomheten du skal sende fullmakt for. (Vær klar over at org.nr som vises her ikke vil stemme overens med org.nr deres. Det er underenheten som vises her nå.) Klikk ”neste”.
 6. Øverst til høyre vil du se at det står ”Velg enhet”. Velg da virksomheten som du skal sende fullmakt for.
 7. Nå har du kommet fram til ”Bedriftsprofil”. Denne må du oppdatere med navn på administrator, telefon og e-post. Sjekk også om besøksadressen og eventuelt postadressen er riktig før du trykker på lagre.
 8. Trykk deg så inn på ”Sluttbrukere”, og ”Legg til sluttbruker”.
 9. Skriv inn navnet ditt, epost og telefon en gang til.
 10. Nå får du en mail tilsendt straks. Trykk på lenken i mailen for å aktivere sluttbrukeren din. Du må også endre passord med en gang, og engangspassordet ditt står i mailen du fikk.
 11. Logg deg inn på ”Administrasjon” igjen (kun hvis du har logget deg ut av denne siden for å aktivere sluttbruker).
 12. Trykk deg videre til ”Fullmakter” og ”Opprett fullmakt”. Søk opp org.nr: 984554257. Nå dukker Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS opp. Dobbeltklikk på denne, og velg deg selv som kontaktperson.

Etter du har utført det siste steget, skal det stå at fullmakten er sendt til RfD. Den blir da godkjent så fort som mulig. Husk at det er veldig viktig at dere registrerer dere som sluttbruker som informert på punkt 8-10. Uten denne rollen, vil dere ikke kunne gi oss fullmakt.

Deklarasjonspliken for farlig avfall er hjemlet i "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften", kapitell 11, § 11-12. 

Ved spørsmål kan brukerstøtte hos avfallsdeklarering.no kontaktes.