Nye ombruksmuligheter

På gjenvinningsstasjonene på Lyngås og Lindum er det lagt til rette for nye ombruksmuligheter for innbyggerne. Her får pent brukt sports- og friluftsutstyr, HiFi-utstyr, verktøy, hvitevarer og kuldemøbler nytt liv etter reparasjon. I tillegg har vi åpnet for at innbyggerne kan levere inn byggevarer til ombruk på gjenvinningsstasjonen på Lyngås. Tilbudet stenges i vintersesongen. 

RfD har mål om økt ombruk og ønsker å legge til rette for at innbyggerne i Drammensregionen kan levere inn ting som kan få nytt liv. Det sparer både innbyggerne, klimaet og miljøet på.

Ombruk er viktig for å holde produktene lengst mulig i omløp og bidra til en sirkulær økonomi. Innen 2025 er målet at 2,5 % av alt avfall som leveres inn til RfDs gjenvinningsstasjoner går til ombruk.

Pent brukt sports- og friluftsutstyr

På gjenvinningsstasjonen på Lyngås har RfD satt i gang flere pilotprosjekter som gir nye ombruksmuligheter for innbyggerne. Leverer du pent brukt sports- og friluftsutstyr, kommer det barn og unge til nytte gjennom BUA Lier. De har allerede fått inn så mye flott utstyr at de også kan tilby utstyr til barneverntjenesten og flyktningtjenesten i kommunen.

På Lindum gjenvinningsstasjon er det satt i gang tilsvarende ordning. Her er det Skattkammeret som får utstyret som leveres inn.

Skattkammeret er et partnerskapsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon, Drammen kommune, Drammen Idrettsråd, Buskerud Idrettskrets og DNT Drammen og omegn.

Brukt HiFi-utstyr skaper nye arbeidsplasser

I oktober 2018 satte RfD i gang et pilotsamarbeid med Analog HiFi Plint Design som tar ut deler og reparerer gammelt HiFi-utstyr som leveres inn på gjenvinningsstasjonen. Pilotprosjektet startet på gjenvinningsstasjonen på Lyngås. Samarbeidet har vært så vellykket det er utvidet til å også gjelde gjenvinningsstasjonen på Lindum.

Med utstyret som kommer inn fra de to RfD-stasjonene, kan Analog HiFi Plint Design nå snart ansette ytterligere en person som kan jobbe med ombruk av HiFi-utstyr.

Hvitevarer og kuldemøbler til ombruk

For å få flere vaskemaskiner, stekeovner, frysebokser og kjøleskap til å vare lengre, har vi satt i gang med ombruk av hvitevarer på Lyngås gjenvinningsstasjonen i Lier. RfD har inngått et samarbeid med NORSIRK, som er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter batterier og emballasje. De sørger for å reparere det som er mulig, og bruker det som ikke lar seg reparere til deler.

IMG_4154
Levering av hvitevarer og kuldemøbler til ombruk

Verktøy til ombruk

På Lyngås tar vi også imot kvalitetsverktøy til ombruk. Verktøyet sendes via returselskapet Norsirk til Sirkular Gjenbruk i Oslo som gir verktøyet nytt liv. Det som ikke kan repareres sendes videre til materialgjenvinning.

Byggevarer til ombruk 

Vi har åpnet enda et tilbud til innbyggerne i Drammensregionen på gjenvinningsstasjonene på Lyngås. Har du en pakke med flis eller parkett etter oppussing, kan dette være akkurat det noen trenger for å pusse opp en gang eller lekestue. Derfor legger RfD til rette for å ta imot byggevarer til ombruk her. Les mer om byggevarer til ombruk. Tilbudet er stengt i vinterhalvåret. 

IMG_4133
Driftsleder Arne Holsetstuen viser frem noe av det som har blitt levert til ombruk av byggevarer