Ombruk

La gamle ting få nytt liv! 

Ombruk er å bruke ting på nytt i sin nåværende stand eller å reparere dem. Mye av avfallet som kastes, kunne istedenfor blitt gitt til ombruk og fått en lengre levetid. Vi oppfordrer til å bruke ting på nytt, og har lagt til rette for mottak av ombruksgjenstander på alle våre gjenvinningsstasjoner. Her kan man sette igjen ting andre kan ha bruk for, istedenfor å kaste dem som avfall. Tingene du leverer skal være hele og brukbare. 

Les mer om våre nye ombruksmuligheter

Ombruk

Hva kan gå til ombruk? 

Interiør, møbler, bøker og blader, sykler, trillebårer, leker, ski og akebrett er eksempler på ting som egner seg god for ombruk. I tillegg har vi lagt tilrette for nye ombruksmuligheter som HiFi-utstyr, hvitevarer og kuldemøbler, samt byggevarer. Elektriske og elektroniske produkter og farlig avfall er ikke lov å levere til ombruk av sikkerhetsmessige årsaker. 

Ombruksordningen på Lyngås og Follestad gjenvinningsstasjoner:

På disse to stasjonene er det egne ombruksmottak hvor du kan levere brukbare ting til ombruk, men ikke hente ut gjenstander. Gjenstandene som leveres, hentes av Fretex som gir dem videre, eller selger dem og bruker pengene til veldedig arbeid.

Vi har inngått avtaler med Analog HiFi Plinth-Design om uttak av HiFi-utstyr og med BUA Lier for uttak av brukbart sports- og friluftslivsutstyr fra gjenvinningsstasjonen på Lyngås. Det er satt opp egne skilter og paller for dette inne i ombruksmotaket. 

For å få flere vaskemaskiner, stekeovner, frysebokser og kjøleskap til å vare lengre, har vi tilbud om ombruk av hvitevarer på Lyngås. Vi har også lagt til rette for innlevering av byggevarer til ombruk. Har du en pakke fliser eller parket til overs etter oppussing, kan dette være akkurat det som andre trenger. Vi vil åpne for faste annonserte tidspunkt for uttak av byggevarer og første mulighet er torsdag 8. august kl. 18-20 på Lyngås. Les mer om byggevarer til ombruk. 

ombruk2

Ombruksordningen på Drammen (Lindum), Modum (Enger), Nedre Eiker (Mile), Sande (Lersbryggen) og Svelvik gjenvinningsstasjoner:

På disse fem stasjonene er det ombrukscontainere hvor du kan både levere brukbare ting til ombruk og ta ut ting derfra. Det er ikke tillatt å oppholde seg permanent i eller rundt ombrukscontainerne.

På Lindum gjenvinningsstasjone har vi også inngått avtaler med Analog HiFi Plinth-Design om uttak av HiFi-utstyr og med Skattkammeret i Drammen for uttak av brukbart sports- og friluftslivsutstyr fra. Det er satt opp egne skilter og paller for dette på gjenvinningsstasjonen.