Ombruk

La gamle ting få nytt liv! 

Ombruk er å bruke ting på nytt i sin nåværende stand eller å reparere dem. Mye av avfallet som kastes, kunne heller blitt gitt til ombruk og fått en lengre levetid. Vi oppfordrer til å bruke ting på nytt, og har lagt til rette for mottak av ombruksgjenstander på alle våre gjenvinningsstasjoner. Her kan man sette igjen ting andre kan ha bruk for, istedenfor å kaste dem som avfall. Tingene du leverer skal være hele og brukbare. 

Les mer om våre nye ombruksmuligheter

Åpningstider

På Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier kan du levere varer til ombruk istedenfor å kaste det. Hver fredag er mottaket åpent for utlevering, og du kan hente det du har bruk for, helt kostnadsfritt.

På Lindum, Svelvik, Enger og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner kan du levere og hente ombruksgjenstander i hele åpningstiden.

På Mile gjenvinningsstasjon er ombrukstilbudet stengt inntil videre på grunn av ombygging og åpner igjen mandag 18.oktober.

Ombruk

Hva kan gå til ombruk? 

Interiør, møbler, bøker og blader, sykler, trillebårer, leker, ski og akebrett er eksempler på ting som egner seg god for ombruk. I tillegg har vi lagt til rette for nye ombruksmuligheter som HiFi-utstyr, hvitevarer og kuldemøbler, samt byggevarer. Andre elektriske og elektroniske produkter, samt farlig avfall er ikke lov å levere til ombruk av sikkerhetsmessige årsaker. 

Ombruksordningen på Lyngås gjenvinningsstasjon:

På denne stasjonen er det et eget mottak hvor du kan levere brukbare ting til ombruk og du kan hente ut ombruksvarer på Lyngås hver fredag.

Vi har inngått avtaler med Analog HiFi Plinth-Design om uttak av HiFi-utstyr og med BUA Lier for uttak av brukbart sports- og friluftslivsutstyr fra gjenvinningsstasjonen på Lyngås. Det er satt opp egne skilt og paller for dette inne i ombruksmottaket. 

For å få flere kvalitetsverktøy, vaskemaskiner, stekeovner, frysebokser og kjøleskap til å vare lengre, har vi tilbud om ombruk av hvitevarer på Lyngås. Vi har også lagt til rette for innlevering av byggevarer til ombruk. Har du en pakke fliser eller parkett til overs etter oppussing, kan dette være akkurat det som andre trenger. Vi vil åpne for faste annonserte tidspunkt for uttak av byggevarer. Les mer om byggevarer til ombruk. 

ombruk2

Ombruksordningen på Lindum, Svelvik, Enger og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner:

På disse stasjonene er det ombrukscontainere hvor du kan både levere brukbare ting til ombruk og ta med deg ting. Det er ikke tillatt å oppholde seg permanent i eller rundt ombrukscontainerne.

På Lindum gjenvinningsstasjon har vi inngått avtale med Analog HiFi Plinth-Design om uttak av HiFi-utstyr og med Skattkammeret i Drammen for uttak av brukbart sports- og friluftslivsutstyr fra. Det er satt opp egne skilt og paller for dette på gjenvinningsstasjonen.