Byggevarer til ombruk

Har du pusset opp og har noe til overs? På Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier, Lerpeveien, Mile og Svelvik gjenvinningsstasjoner i Drammen tar vi imot ubrukte byggevarer til ombruk. Du kan også hente ut de byggevarene du har bruk for. Tilbudet er åpent i hele åpningstiden.

Ombruk-RfD-02465_1920

 

Dette er byggevarer som kan leveres inn:

 • Trevirke (uten spiker og skruer), lengde 1-6 meter
 • Parkett og tregulv, minst 1m2 av én sort
 • Treplater, f.eks. finér, minstemål 1x1m
 • Fliser og skifer, minimum 1m2 av én sort
 • Lim og fugemasse (mørtel), kun i uåpnede pakninger
 • Vinduer og dører etter 1990, maks 1,2 m brede
 • Porselensservanter og stålkummer
 • Uåpnede pakker med isolasjonsmateriale 
 • Belegningsstein, Lecablokker og piperør 
 • Blandebatterier og armaturer
 • Spiker og skruer, kun i uåpnede pakker

Her kan du lese om elevbedriften som velger ombruk av byggevarer.