Prisliste for henting av næringsavfall

Renovasjonstilbudet er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet. 

Hentefrekvens

  • Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke.
  • Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
  • Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.

Priser for næringskunder

 Eks. mva.Inkl.. mva.
Todelt beholder for mat- og restavfall                           3 318 kr             4 148 kr                   
Matavfall 140 liter beholder2 332 kr2 915 kr
Matavfall 240 liter beholder3 033 kr3 791 kr
Restavfall 140 liter beholder2 515 kr3 144 kr
Restavfall 240 liter beholder3 318 kr4 148 kr
Restavfall 660 liter beholder8 199 kr10 249 kr
Papiravfall 140 liter beholder1 336 kr1 670 kr
Papiravfall 240 liter beholder1556 kr1945 kr
Papiravfall 660 liter beholder3 214 kr4 018 kr     
Plastemballasje* 1 336 kr1 670 kr
Glass- og metallemballasje**1 336 kr1 670 kr

*Plastemballasje: Velg mellom 660 liter beholder eller sekker.

**Glass- og metallemballasje: Velg mellom 140 liter, 240 liter, 370 liter eller 660 liter beholdere.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men næringsdrivende kan benytte seg av noen av gjenvinningsstasjonene mot betaling. Her er en oversikt over hvilke stasjoner som tar imot næringsavfall.