Prisliste for henting av næringsavfall

Renovasjonstilbudet er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet. 

Hentefrekvens

  • Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke.
  • Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
  • Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.

Priser for næringskunder

 Eks. mva.Inkl.. mva.
Todelt beholder for mat- og restavfall                           2 962 kr             3 703 kr                   
Matavfall 140 liter beholder2 082 kr2 603 kr
Matavfall 240 liter beholder2 708 kr3 385 kr
Restavfall 140 liter beholder2 245 kr2 806 kr
Restavfall 240 liter beholder2 962 kr3 703 kr
Restavfall 660 liter beholder7 320 kr9 150 kr
Papiravfall 140 liter beholder1 192 kr1 490 kr
Papiravfall 240 liter beholder1 389 kr1 736 kr
Papiravfall 660 liter beholder2 869 kr3 586 kr     
Plastemballasje* 1 192 kr1 490 kr
Glass- og metallemballasje**1 192 kr1 490 kr

*Plastemballasje: Velg mellom 660 liter beholder eller sekker.

**Glass- og metallemballasje: Velg mellom 140 liter, 240 liter, 370 liter eller 660 liter beholdere.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men næringsdrivende kan benytte seg av noen av gjenvinningsstasjonene mot betaling. Her er en oversikt over hvilke stasjoner som tar imot næringsavfall.