Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Prisliste for henting av næringsavfall

Renovasjonstilbudet er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet. 

Hentefrekvens

  • Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke.
  • Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
  • Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.

Priser for næringskunder

  Eks. mva. Inkl.. mva.
Todelt beholder for mat- og restavfall                            2 794 kr              3 493 kr                   
Matavfall 140 liter beholder 1 964 kr 2 455 kr
Matavfall 240 liter beholder 2 554 kr 3 193 kr
Restavfall 140 liter beholder 2 117 kr 2 646,25 kr
Restavfall 240 liter beholder 2 794 kr 3 492,50 kr
Restavfall 660 liter beholder 6 905 kr 8 631,25 kr
Papiravfall 140 liter beholder 1 124 kr 1 405 kr
Papiravfall 240 liter beholder 1 310 kr 1 637,50 kr
Papiravfall 660 liter beholder 2 706 kr 3 382,50 kr     
Plastemballasje 660 liter beholder - -
Plastemballasje i sekker  - -
Glass- og metallemballasje 140 liter beholder - -
Glass- og metallemballasje 240 liter beholder - -
Glass- og metallemballasje 370 liter beholder - -
Glass- og metallemballasje 660 liter beholder - -

Beholder eller sekker til plastemballasje, og beholder til glass- og metallemballasje er inkludert i prisen for øvrig beholderløsning. 

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men næringsdrivende kan benytte seg av noen av gjenvinningsstasjonene mot betaling. Her er en oversikt over hvilke stasjoner som tar imot næringsavfall.