Prisliste for henting av næringsavfall

Renovasjonstilbudet er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet. 

Hentefrekvens

  • Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke.
  • Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
  • Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke.

Priser for næringskunder

  Eks. mva. Inkl.. mva.
Todelt beholder for mat og restavfall 2 637 kr 3 296 kr
Matavfall 140 liter beholder 1 854 kr 2 318 kr
Matavfall 240 liter beholder 2 411 kr 3 014 kr
Restavfall 140 liter beholder 1 999 kr 2 499 kr
Restavfall 240 liter beholder 2 637 kr 3 296 kr
Restavfall 660 liter beholder 6 520 kr 8 150 kr
Papiravfall 140 liter beholder 1 061 kr 1 326 kr
Papiravfall 240 liter beholder 1 236 kr 1 545 kr
Papiravfall 660 liter beholder 2 555 kr 3 194 kr
Plastemballasje 660 liter beholder - -
Plastemballasje i sekker  - -
Glass- og metallemballasje 140 liter beholder - -
Glass- og metallemballasje 240 liter beholder - -
Glass- og metallemballasje 370 liter beholder - -
Glass- og metallemballasje 660 liter beholder - -

Beholder eller sekker til plastemballasje, og beholder til glass- og metallemballasje er inkludert i prisen for øvrig beholderløsning. 

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men næringsdrivende kan benytte seg av noen av gjenvinningsstasjonene mot betaling. Her er en oversikt over hvilke stasjoner som tar imot næringsavfall.