Bestill renovasjon

Skoler, barnehager, kommunale virksomheter og annen næringsvirksomhet kan tegne avtale med oss. Avtalen inngås skriftlig. 

RfD forplikter seg til å:

  • sørge for innsamling, transport og behandling av avfallet
  • utlevere avtalte beholdere og plassere dem i samråd med kunden
  • gi informasjon og veiledning om beholderstørrelser, hentetider og hvordan avfallet skal sorteres
  • hente avfallet til faste, avtalte tider
  • tilby ekstratømming ved behov etter fastsatte priser

Næringskunder forplikter seg til å:

  • bruke beholderne riktig
  • kildesortere alt avfallet 
  • sørge for at beholderne er tilgjengelige for tømming på hentedagen
  • melde fra om skader eller mangler på beholdere


Ta kontakt med oss på e-post for å inngå avtale, så tar vi hånd om avfallet til bedriften din.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men alle næringskunder kan benytte seg av gjenvinningsstasjonen mot betaling.