Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Bestill renovasjon

Renovasjonstilbudet fra RfD er basert på at bedriften kildesorterer alt avfallet sitt. Skoler, barnehager, kommunale virksomheter og annen næringsvirksomhet kan tegne avtale med oss. Avtalen inngås skriftlig.

RfD forplikter seg til å:

 • sørge for innsamling, transport og behandling av avfallet
 • utlevere avtalte beholdere og plassere dem i samråd med kunden
 • gi informasjon og veiledning om beholderstørrelser, hentetider og hvordan avfallet skal sorteres
 • hente avfallet til faste, avtalte tider
 • tilby ekstratømming ved behov etter fastsatte priser

Næringskunder forplikter seg til å:

 • kildesortere alt avfallet 
 • bruke beholderne riktig
 • sørge for at beholderne er tilgjengelige for tømming på hentedagen
 • melde fra om skader eller mangler på beholdere


Gebyrene for næringskunder er beregnet slik at de dekker kostnadene ved innsamling, transport, mottak, oppbevaring og sluttbehandling av avfallet. Her finner du en prisliste og kriterer for å inngå avtale med RfD. 

Hentefrekvens

 • Mat- og restavfall blir hentet annen hver uke
 • Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke.
 • Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke


Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men alle næringskunder kan benytte seg av gjenvinningsstasjonen mot betaling.