Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Besøk en gjenvinningsstasjon

På en av RfDs gjenvinningsstasjoner lærer elevene om kildesorteringssystemet i Drammensregionen. I tillegg gjennomgår vi nasjonale avfallsmål og hva avfallet blir til. Tilbudet egner seg til ungomsskoleelever, men vi tar også i mot andre grupper. Kontakt oss for mer informasjon.