Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Besøk en gjenvinningsstasjon

På en av RfDs gjenvinningsstasjoner lærer elevene om kildesorteringssystemet i Drammensregionen. I tillegg gjennomgår vi nasjonale avfallsmål og hva avfallet blir til. Tilbudet egner seg til ungomsskoleelever, men vi tar også i mot andre grupper. Kontakt oss for mer informasjon.