RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Besøk en gjenvinningsstasjon

På en av RfDs gjenvinningsstasjoner lærer elevene om kildesorteringssystemet i Drammensregionen. I tillegg gjennomgår vi nasjonale avfallsmål og hva avfallet blir til. Tilbudet egner seg til ungomsskoleelever, men vi tar også i mot andre grupper. Kontakt oss for mer informasjon.