Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Besøk en gjenvinningsstasjon

På en av RfDs gjenvinningsstasjoner lærer elevene om kildesorteringssystemet i Drammensregionen. I tillegg gjennomgår vi nasjonale avfallsmål og hva avfallet blir til. Tilbudet egner seg til ungomsskoleelever, men vi tar også i mot andre grupper. Kontakt oss for mer informasjon.