Undervisning for skoler og barnehager

Det er viktig å lære seg gode kildesorteringsvaner. Det finnes mange måter å øke kunnskapen til barn og unge når det gjelder avfall, miljø og kildesortering. Lån en papirfabrikk i miniatyr fra RfD, bestill gratis undervisningsmateriell fra LOOP eller kontakt oss for et besøk på gjenvinningsstasjonen. 

Vi kommer gjerne med tips og råd i forkant, eller deltar og informerer om kildesortering og gjenvinning i undervisning, på et arrangement eller i et møte. Ta kontakt med oss for å avtale nærmere.