RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Undervisning for skoler og barnehager

Det er viktig å lære seg gode kildesorteringsvaner. Det finnes mange måter å øke kunnskapen til barn og unge når det gjelder avfall, miljø og kildesortering. Lån en papirfabrikk i miniatyr fra RfD, bestill gratis undervisningsmateriell fra LOOP eller kontakt oss for et besøk på gjenvinningsstasjonen. 

Vi kommer gjerne med tips og råd i forkant, eller deltar og informerer om kildesortering og gjenvinning i undervisning, på et arrangement eller i et møte. Ta kontakt med oss for å avtale nærmere.