Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Undervisning for skoler og barnehager

Det er viktig å lære seg gode kildesorteringsvaner. Det finnes mange måter å øke kunnskapen til barn og unge når det gjelder avfall, miljø og kildesortering. Lån en papirfabrikk i miniatyr fra RfD, bestill gratis undervisningsmateriell fra LOOP eller kontakt oss for et besøk på gjenvinningsstasjonen. 

Vi kommer gjerne med tips og råd i forkant, eller deltar og informerer om kildesortering og gjenvinning i undervisning, på et arrangement eller i et møte. Ta kontakt med oss for å avtale nærmere.