Hageavfall

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter til bruk i hage og park.

Informasjon om svartelistede planter

Svartelistede planter (også kjent som hagerømlinger) er fremmede plantearter i norsk natur som kan utgjøre en trussel mot vårt biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på. Svartelistede planter bør derfor begrenses og det mest effektive tiltaket for å hindre spredning av svartelistede planter, er å sikre at alt hageavfall leveres inn til godkjent mottak. 

www.artsdatabanken.no finner du en oversikt over alle svartelistede arter. 

Levering av svartelistede planter

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Vi tar imot svartelistede planter på Lindum i Drammen, Follestad i Røyken og Mile i Nedre Eiker. Plantene må være godt innpakket i avfallssekker.


Ta kontakt med ansatte på stasjonen når du kommer. Vi har egne, lukkede containere for fremmede arter, slik at ikke støv eller frø fra plantene blåser av gårde og kommer i kontakt med annet hageavfall eller kommer ut i naturen. Små mengder kan kastes i restavfallet.