Hageavfall

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter til bruk i hage og park.

Hageavfall_sm

Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner.

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Les mer om svartelistede planter.