RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Hageavfall

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter til bruk i hage og park.

Hageavfall_sm

Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner.

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Les mer om svartelistede planter.