Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Hageavfall

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter til bruk i hage og park.

Hageavfall_sm

Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner.

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Les mer om svartelistede planter.