Oppdatert: 29.09.2023

Innlevering av hageavfall

Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Dette er for eksempel gress/ugress, løv, hageplanter, greiner og kvist.

Når du rydder hagen din, ender du sannsynlig opp med en del hageavfall du vil bli kvitt. Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter til bruk i hage og park.

Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner.

Slik kan du levere fremmede arter

Fremmede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Vi tar imot fremmede arter på Lerpeveien og Mile i Drammen. Plantene må være godt innpakket i avfallssekker.

Ta kontakt med ansatte på stasjonen når du kommer. Vi har egne, lukkede containere for fremmede arter, slik at ikke støv eller frø fra plantene blåser av gårde og kommer i kontakt med annet hageavfall eller kommer ut i naturen. Små mengder kan kastes i restavfallet. Les mer om fremmende arter.

Hage_RfD_00768_1080.jpg