Hageavfall

Når du rydder hagen din, ender du sannsynlig opp med en del hageavfall du vil bli kvitt. Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter til bruk i hage og park.

Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner.

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Les mer om svartelistede planter.

Levering-av-avfall-RfD-00528_1024
Hageavfall i sekker må tømmes.