Bli med på Strandryddeuka – årets viktigste dugnad!

Høstens nasjonale ryddedugnad er 5. - 20. september. Vi håper du blir med! Les mer om hvordan du deltar på dugnaden, samt hvor du kan levere avfall fra stranddrydding.

Husk smittervern og les mer om trygg rydding her.

36308937335_cc7d3db220_o_web

Hva er marin forsøpling?

Marin forsøpling er alt avfall fra menneskelig aktivitet som befinner seg i havet eller i strandsonen. Slik forurensning øker stadig i omfang og skaper store problemer for naturen og dyreliv. Hvert år dør en million sjøfugl og hundre tusen pattedyr på grunn av marin forsøpling, samtidig som havet fylles av åtte millioner tonn plast – årlig.

Hvorfor skal vi rydde?

Mindre avfall på strendene er ikke det eneste man får igjen for å være med på Strandryddeuka. Ved å delta på dugnaden er du også med på å spre bevissthet rundt en av de største utfordringene vi står ovenfor. Huk tak i venner, familie og bekjente og gjør det til en sosial aktivitet. Med hverandre – for hverandre.

Bli med på dugnaden! 

Over hele landet foregår det nå en dugnad for å rydde opp langs Norges kyst. RfD oppfordrer alle til å registrere sin dugnad på Hold Norge Rent sine nettsider: https://ryddenorge.no/