Bli med på strandryddeuka!

Strandryddeuke 23.png

Høstens nasjonale ryddedugnad er 8. - 17. september. Målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel. Strandryddeuka har for mange blitt en tradisjon, og engasjerer et stort antall mennesker. Ta med deg hansker og søppelsekk, og plukk du også! 

Hva er marin forsøpling?

Marin forsøpling er alt avfall fra menneskelig aktivitet som befinner seg i havet eller i strandsonen. Slik forurensning øker stadig i omfang og skaper store problemer for naturen og dyreliv. Hvert år dør en million sjøfugl og hundre tusen pattedyr på grunn av marin forsøpling, samtidig som havet fylles av åtte millioner tonn plast – årlig.

Hvorfor skal vi rydde?

Vi oppfordrer til rydding langs elver, innsjøer, strender, holmer, øyer, stier og i byrommet hele uka. Mindre avfall er ikke det eneste man får igjen for å være med på Strandryddeuka. Ved å delta på dugnaden er du også med på å spre bevissthet rundt en av de største utfordringene vi står ovenfor. Huk tak i venner, familie og bekjente og gjør det til en sosial aktivitet. 

Bli med på dugnaden! 

Over hele landet foregår det nå en dugnad for å rydde opp langs Norges kyst. RfD oppfordrer alle til å registrere sin dugnad på Hold Norge Rent sine nettsider: https://ryddenorge.no/