Bli med på Strandryddeuka – årets viktigste dugnad!

Visste du at det innen år 2050 kan være mer plast enn fisk i havet? Marin forsøpling utgjør en trussel mot alt dyreliv i havet og er et stort miljøproblem. Nå har vi fått en mulighet til å gjøre noe med det. Bli med på Strandryddeuka, Norges største dugnad!

36308937335_cc7d3db220_o_web

Hva er marin forsøpling?

 

Marin forsøpling er alt avfall fra menneskelig aktivitet som befinner seg i havet eller i strandsonen. Slik forurensning øker stadig i omfang og skaper store problemer for naturen og dyreliv. Hvert år dør en million sjøfugl og hundre tusen pattedyr på grunn av marin forsøpling, samtidig som havet fylles av åtte millioner tonn plast – årlig.

 

 

Hvorfor skal vi rydde?

Mindre avfall på strendene er ikke det eneste man får igjen for å være med på Strandryddeuka. Ved å delta på dugnaden er du også med på å spre bevissthet rundt en av de største utfordringene vi står ovenfor. Huk tak i venner, familie og bekjente og gjør det til en sosial aktivitet. Med hverandre – for hverandre.

Bli med på dugnaden! 

Over hele landet foregår det nå en dugnad for å rydde opp langs Norges kyst. RfD oppfordrer alle til å registrere sin dugnad på Hold Norge Rent sine nettsider: https://holdnorgerent.no/

Her kan du lese mer om hvordan du deltar på dugnaden, samt hvor du kan levere avfall fra stranddrydding.

 

Bli med oss på dugnaden, og rydd for en renere kystlinje og bedre leveforhold for dyreliv og natur.

 

 

36141756032_f85a1c585c_o_web