Bakgrunn for innføring av hytterenovasjon

I løpet av 2020 innfører RfD renovasjonsordning for de hyttene som ikke har dette i dag. Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, det gjelder både boliger og hytter.

RfD har utarbeidet en statusrapport for hytterenovasjon i de ulike kommunene: 

Hytte
Foto: Scanpix