Hytterenovasjon i Svelvik

Nå endres avfallsordningen for hytter i Svelvik til helårsrenovasjon.

I løpet av 2024 vil vi gjøre om på renovasjonsordningen for hytter i Svelvik, slik at tilbudet blir likt for alle hytter i RfDs område. Til nå har Svelvik hatt en særskilt ordning med henting av avfall fra april til oktober, og egne beholdere tilknyttet en eller flere hytter.

Med den nye ordningen kan du benytte alle avfallspunktene i hele Drammensregionen, hele året. Om du har hatt egne avfallsbeholderne på hytta, er disse erstattet av felles avfallspunkter.
 

Hytte_Svelvik

Her kan du levere avfallet:

 • Snippen ved grendehuset, Berger
 • Svelvikveien ved nr. 186, Solumstrand
 • Svelvik sentrum, ved Rema 1000 (midlertidig)
 • Baskomti, bak Jensen Møbler, Berger
 • Det er planlagt flere sentralt plasserte avfallspunkter. Mer informasjon kommer på rfd.no

Du kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner. Du finner kart og en oversikt over alle RfDs avfallspunktene her.

Hytteeiere kan fritt levere husholdningsavfall på alle våre gjenvinningsstasjoner. Der kan du blant annet levere store gjenstander, bygningsavfall, farlig avfall og elektrisk og elektronisk
avfall. 

Elektronisk nøkkelbrikke

Containerne har en elektronisk lås, og de hytteeiere som ikke har nøkler fra før, vil få tilsendt to nøkkelbrikker som brukes for å åpne lukene. Disse er unike for din hytte, og kan benyttes på alle avfallspunktene for hytter i RfDs område. Ved salg av hytta må nøkkelbrikkene overleveres til ny eier.

Mulig å søke om egne beholdere eller beholdere i samarbeid

Vi åpner for muligheten til å søke om egne beholdere eller beholder i samarbeid, i stedet for felles avfallspunkt. Det er dessverre ikke mulig å få til overalt og endringen vil føre til et høyere renovasjonsgebyr. Søknadsskjema finner du på rfd.no (Min side).

Her er en oversikt over kriteriene for å søke om egne beholdere:

 • Det må finnes en eksisterende renovasjonsrute i nærheten for tilsvarende løsning, og beholderplasseringen må være innenfor 100 meter fra ruta.
 • Beholderplasseringen må oppfylle kravene i forskrift og retningslinjer.
 • Veien må tilfredsstille krav til kjørbar vei hele året.
 • Dersom beholdere ikke står på egen grunn, må plasseringen være avklart med grunneier.
 • Eier er ansvarlig for snørydding for at avfallshenting skal utføres og beholderne må være plassert slik at de ikke er til hinder for brøytemannskap.
 • Samarbeidsløsninger kan innvilges og kan kun benyttes av deltakerne i samarbeidet.
 • Trafikksikkerhet skal hensyntas ved beholderplassering (forrige plassering kan ha hatt for dårlig trafikksikkerhet). Vurderinger gjøres ut ifra det til enhver tids gjeldende regelverk. Tidligere vurderinger hensyntas ikke.