Hytterenovasjon i Svelvik

På hytta er det tilrettelagt for kildesortering og henting av fem avfallstyper: Matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Hytteeiere kan fritt levere husholdningsavfall på alle våre gjenvinningsstasjoner. Der kan du blant annet levere store gjenstander, bygningsavfall, farlig avfall og elektrisk og elektronisk
avfall. 

Hytte_Svelvik

 

Henteperioder

Hentedagen er avhengig av hvilken renovasjonsrute området hører til.

Mat- og restavfall
Vi starter å hente matavfall og restavfall mellom 11. april og 21. april. Avfallet blir hentet annenhver uke. Siste hentedag for matavfall og restavfall blir mellom 9. og 20. oktober.

Papiravfall og plastemballasje
Vi starter å hente papiravfallet mellom 11. april og 5. mai. Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke. Siste hentedag for papiravfall og plastemballasje blir mellom 9. oktober og 3. november.

Glass- og metallemballasje
Vi starter å hente glass- og metallemballasje mellom 11. april og 5. mai. Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke. Siste hentedag blir mellom 9. oktober og 3. november.​​​​​​​

Beholdere

Sett beholderne ut

  • Beholdere som har vært satt bort for vinteren må settes tilbake innen sesongstart.
  • Beholderne skal være plassert nærmest mulig veien, maksimalt 10 meter fra der renovasjonsbilen kjører.

Rydd plass ved beholderne

  • Sørg for å rydde plass til og eventuelt måke og/eller strø plassen der avfallsbeholderne skal stå. 
  • Beholderne blir ikke tømt utenom henteperioden. Utenom henteperioden må du enten ta med deg avfallet hjem eller kontakte oss for å bestille helårsrenovasjon.

Her kan du leser om hytterenovasjon i Svelvik (PFD).